Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Nadere regels openstelling Nieuw Valkeveen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingNadere regels openstelling Nieuw Valkeveen 2010
CiteertitelNadere regels openstelling Nieuw Valkeveen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpopenstelling tijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5, eerste lid, van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen voor de gemeente Naarden 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2011vervanging oude regels

11-10-2010

Gemeenteblad, jaargang 18 nr. 2

Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Naarden,gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Nieuw Valkeveen voor de gemeente Naarden 2010,besluiten vast te stellen de volgendeNadere regels voor de openstelling van de begraafplaats Nieuw Valkeveen 2010.

Artikel 1 Openingstijden

De openingstijden van de begraafplaats zijn:Maandag tot en met zondag van 0:00 tot 24:00 uur.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Deze regels treden in werking op de eerste dag na de datum van de openbare bekendmaking in de Naarder Koerier.2. Zij kunnen worden aangehaald als: Nadere regels openstelling Nieuw Valkeveen 2010. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2010,

Burgemeester en wethouders van Naarden,

de secretaris, mr. A.S. Meijer

de burgemeester, mw. dr. J.J. Sylvester