Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Boarnsterhim

Beheerverordening veerpont De Burd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Boarnsterhim
Officiële naam regelingBeheerverordening veerpont De Burd
CiteertitelBeheerverordening veerpont De Burd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201007-12-2011nieuwe regeling

15-12-2009

Op 'e hichte d.d. 22 december 2009

nr. 2.2
01-01-201007-12-2011intrekking

15-12-2009

Op 'e hichte d.d. 22 december 2009

nr. 2.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerverordening veerpont De Burd

Enig-artikel

VAARTIJDEN

Normale dagen

Veerpont De Burd vaart op de volgende tijden:

Maandag t/m donderdag vrijdag en zaterdag Zondag

06:45 12:30 uur 06:45 12:00 uur 08:00 12:00 uur

13:30 18:30 uur 13:15 18:30 uur 13:15 15:30 uur

19:30 24:00 uur 19:30 02:00 uur 16:00 18:30 uur

19:30 24:00 uur

Feestdagen

Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag gelden afwijkende tijden:

Oudejaarsdag:normale dienstregeling tot 21:00 uur

Nieuwjaarsdag: 01:00-02:00, daarna vanaf 10:00 uur volgens normale dienstregeling

Op koninginnedag, bevrijdingsdag, tweede paasdag, hemelvaart, tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag vaart de veerpont als op een zondag.

Varen op afroep

Buiten de reguliere vaartijden om kan desgewenst op afroep gebruik gemaakt worden van de pont. Dit moet minimaal 24 uur van tevoren aangemeld worden. Voor gebruik van de pont buiten de reguliere vaartijden is een overzetvergoeding verschuldigd.

Calamiteiten

De hiervoor genoemde regels inzake varen op afroep gelden ook in geval van situaties waarin sprake is van acuut gevaar voor mens, dier of pand. In die situaties hoeft (kan) echter niet 24 uur van tevoren een melding plaats te vinden, maar zal altijd zo spoedig mogelijk actie worden ondernomen voor het overzetten van benodigde hulpdiensten. In dergelijke situaties wordt geen overzetvergoeding voor die hulpdiensten in rekening gebracht.

Overmacht

In het geval van zeer slechte weersomstandigheden of technisch defect van de pont heeft de gemeente Boarnsterhim het recht om de pont niet te laten varen. Dit is ter beoordeling van de dienstdoende pontwachter. Het niet varen van de pont als gevolg van overmacht geeft nimmer recht op een schadevergoeding of reductie van abonnementsgeld.

Onderhoud

Wanneer onderhoud aan de pont wordt gepleegd, kan dat tot gevolg hebben dat de pont gedurende langere tijd uit de vaart wordt genomen. Er wordt dan wel een tijdelijke voorziening getroffen voor het overzetten van personen en fietsen, maar het overzetten van auto’s en andere voertuigen is niet mogelijk gedurende de periode dat de pont uit de vaart is. Dit geeft geen recht op schadevergoeding of reductie van abonnementsgeld.