Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 19de november 2004 ter uitvoering van de artikelen 4 en 8, tweede lid, van het Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIELE BESCHIKKING van de 19de november 2004 ter uitvoering van de artikelen 4 en 8, tweede lid, van het Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51)
CiteertitelBeschikking contactpunt havenbeveiliging
Vastgesteld doorMinister van Verkeer en Vervoer
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit, art. 4, 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-200401-07-2004Nieuwe regeling

19-11-2004

P.B. 2004, no. 89

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 19de november 2004 ter uitvoering van de artikelen 4 en 8, tweede lid, van het Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51)

Artikel 1

Als het contactpunt, bedoeld in artikel 4 van het Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51), wordt aangewezen:

RCC/ Kustwachtcentrum van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, gelegen aan de Nightingaleweg z/n te Curaçao (Marinebasis Parera).

Artikel 2

Als de instantie, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit (P.B. 2004, no. 51), wordt aangewezen:

RCC/Kustwachtcentrum van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, gelegen aan de Nightingaleweg z/n te Curaçao (Marinebasis Parera).

Artikel 3

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 1 juli 2004.

Artikel 5

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking contactpunt havenbeveiliging.