Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 24

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 24
CiteertitelAanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 24
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23

2. Door intrekking van de in de wettelijke grondslag genoemde verordeningen is deze regeling van rechtswege vervallen met ingang van 01-04-2012

3. Naar deze regeling wordt verwezen door artikel 2.1.2 van de vanaf 01-04-2012 geldende Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Spijkenisse, art. 2, van 06-01-2011 tot en met 31-03-2012
 2. Verordening Parkeerbelastingen 2011, art. 9, van 06-01-2011 tot en met 24-01-2011
 3. Verordening Parkeerbelastingen 2011, eerste wijziging, art. 9, van 25-01-2011 tot en met 31-12-2011
 4. Verordening Parkeerbelastingen 2012, art. 9, vanaf 21-12-2011 tot en met 31-03-2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201101-04-2012nieuwe regeling

06-01-2011

DIT! is Spijkenisse, 24-01-2011

SWS&BEMM

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Spijkenisse;

gehoord de commissie ROB van 5 januari 2011;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Spijkenisse en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2008 [Red: 2011]

besluiten:

 • A.

  In te trekken het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23”  van het college van Burgemeester en wethouders dd. 14 juli 2009.

 • B.

  Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 24" luidende als volgt:

  • I.

   als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, aan te wijzen de navolgende straten/terreinen:

   A. v. Bronckhorstlaan (incl. aanliggende parkeerplaatsen);

   Anthonis van der Nootstraat, uitgezonderd het p-terrein t.h.v. de nrs. 2 t/m 6 even;

   Barbier;

   Beneden Molendijk;

   Bermweg;

   Beurtschipper t.h.v. de nrs. 46 t/m 82

   Bierbrouwer;

   Boezembocht;

   Boutschieter;

   Breestraat;

   Crispijn van Boshuizenstraat;

   D. Losstraat;

   D.C. Meesstraat;

   Damstraat;

   Eerste Heulbrugstraat t.h.v. de nrs. 2 t/m 34 even;

   Eerste Kooistraat;

   Eksterlaan;

   Gorsstraat;

   Griendwerker;

   Groene Kruisstraat;

   Groenewoudlaan t.h.v. Beurtschipper nrs. 46 t/m 82

   H. de Lintweg;

   Heemskerkplantsoen;

   Hoefsmid;

   Van Hogendorpstraat m.u.v. de parkeerplaatsen tegenover de ingang van de GGD;

   Van Houtenstraat;

   J. van Zutphenstraat;

   J.C. Sterrenburgstraat;

   Jan Campertkade 1 t/m 33 oneven;

   Jan Campertlaan 21 t/m 55 oneven;

   Joost Sasboutstraat;

   Kaarstraat;

   Karel Doormanstraat (tussen Vredehofstraat en Vierambachtenkade);

   Kievitspad;

   Klompenmaker;

   Koekoekstraat;

   Kleermaker;

   Kwartelplein;

   Lijsterstraat;

   Mackaystraat;

   Marrewijkpad; (geen parkeermogelijkheid)

   Merelstraat;

   Molenpad;

   Molenlaan;

   Molenstraat;

   Mulder;

   Nachtegaalstraat;

   Nobelstraat; (geen parkeermogelijkheid)

   Noordeinde, van de Noordkade tot aan de Schenkelweg;

   Noordkade;

   P. Kwakstraat;

   Parkeerplaatsen op de kop van Puttesteijn (Gorsstraat);

   Parkeerterrein voor Puttesteijn (Gorsstraat);

   Raadhuislaan t.o. nrs.  4  t/m 60 even;

   Raadhuislaan t.o. nrs. 15 t/m 37 oneven;

   Rademacherstraat;

   Reigerplein;

   De Repelaer 2 t/m 8 even;

   Rietsnijder;

   Schaepmanstraat;

   Schoenmaker;

   Schoestraat;

   Schrijnwerker;

   Sluiswachter;

   Smidsslop; (geen parkeermogelijkheid)

   Spechtstraat;

   Stationsstraat;

   Thorbeckelaan (excl. parkeerplaatsen voorzijde voormalig Eneco gebouw);

   Torenstraat (geen parkeermogelijkheid)

   Troelstrapad;

   Tuinstraat;

   Tweede Kooistraat;

   Vaartstraat;

   Veerman;

   Vermaatstraat;

   Vlietstraat;

   Vredehofplein;

   Wagenmaker;

   Westerslop; (geen parkeermogelijkheid)

   Westkade (ter hoogte van Kaaistraat);

   Westkade (ter hoogte van Noordkade);

   Wibautstraat;

   Wiekstraat;

   Wolwever;

   Zwaluwstraat;

   Zijlstraat.

   Voormelde terreinen en weggedeelten worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied C en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

  • II.

   als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting en mede voor de houders van een vergunning, zonder dat de parkeerautomaat in werking is of wordt gesteld, aan te wijzen de volgende straten/terreinen;

   • 1.

    het zuidelijk weggedeelte van de Raadhuislaan tegenover het stadhuis;

   • 2.

    het terrein achter het postkantoor, ten noorden van de Breestraat;

   • 3.

    Breestraat ten zuidoosten van parkeerterrein;

   • 4.

    Marrewijklaan ter hoogte van het stadhuis;

   • 5.

    het terrein ten westen van de Marrewijklaan en ten oosten van de Groene Kruisstraat (Pleintje Versteegh);

   • 6.

    het Kolkplein;

   • 7.

    het terrein aan de Damstraat;

   • 8.

    de Achterstraat;

   • 9.

    de Eerste Heulbrugstraat tussen Achterstraat en Noordeinde;

   • 10.

    de Voorstraat ter hoogte van nummer 2 (2 parkeerplaatsen);

   • 11.

    het Noordeinde tussen Voorstraat en Noordkade;

   • 12.

    de Bliekstraat;

   • 13.

    de Thorbeckelaan (aan de voorzijde van het voormalige Eneco gebouw);

   • 14.

    Hogendorpstraat tegenover de GGD (kopgevel voormalig Eneco gebouw);

   • 15.

    het terrein in de A. v.d. Nootstraat t.h.v. de nummers 2 t/m 6 (even) met uitzondering van 2 x een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken;

   • 16.

    de Markt (bij de Dorpskerk);

   • 17.

    het parkeerterrein aan de Breestraat;

   • 18.

    het parkeerterrein aan de Van Houtenstraat

   • 19

    Kopspijkergarage

   Voormelde terrein en weggedeelten onder 1 tot en met 4 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied A en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op één uur.

   Voormelde terreinen en weggedeelten onder 5 tot en met 11 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied B en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op twee uur.

   Voormelde terreinen en weggedeelten 12 t/m 15 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied D en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op drie uur.

   Voormelde terreinen 16 en 17 wordt ingedeeld in het tarief geldend voor gebied E en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

   Voormelde terrein/ straat 18 wordt ingedeeld in het tarief geldend voor gebied F en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

   Voormelde garage 19 wordt ingedeeld in het tarief geldend voor gebied G en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

  • III.

   dat de onder I en II vermelde straten/terreinen als zodanig zijn aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.30 uur en op koopavonden bovendien van 18.30 tot 21.00 uur.

   Onder koopavonden wordt verstaan de donderdagen, alsmede de extra koopavonden gedurende vier dagen voorafgaand aan de volgende feestdagen: Sinterklaas en Eerste Kerstdag;

   voor de garage aangewezen onder nummer 19 gelden de ter plaatse genoemde openingstijden;

  • IV.

   dat de onder III vermelde aanwijzing niet geldt voor de Nieuwjaarsdag, de Christelijke Tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd;

  • V.

   dat de onder I vermelde straten/terreinen eveneens zijn aangewezen als plaatsen waar tegen betaling bij parkeerapparatuur mag worden geparkeerd;

  • VI.

   dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door afkondiging op het gemeentehuis en door mededeling in minimaal 1 huis-aan-huis blad;

  • VII.

   dat dit besluit in werking treedt één dag na bekendmaking.

Ondertekening

Spijkenisse, 6 januari 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
w.g. J. Pol
de burgemeester,
w.g. M. Salet