Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23
CiteertitelAanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 22

2. Deze regeling wordt ingetrokken door het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 24

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Spijkenisse, art. 2
 2. Verordening Parkeerbelastingen 2009, art. 9
 3. Verordening Parkeerbelastingen 2010, art. 9
 4. Verordening Parkeerbelastingen 2011, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-200925-01-2011nieuwe regeling

15-09-2009

Onbekend

SW/O&O/E&M

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Spijkenisse;

gehoord de commissie Centrum van 2 september 2009;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Spijkenisse en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen 2008 [Red: 2009]

besluiten:

 • A.

  In te trekken het besluit van burgemeester en wethouders dd. 3 december 2008 (Uitvoeringsbesluit nr. 22);

 • B.

  Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren nr. 23" luidende als volgt:

  • I.

   als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, aan te wijzen de navolgende straten/terreinen:

   A. v. Bronckhorstlaan (incl. aanliggende parkeerplaatsen);

   Anthonis van der Nootstraat, uitgezonderd het p-terrein t.h.v. de nrs. 2 t/m 6 even;

   Barbier;

   Beneden Molendijk;

   Bermweg;

   Beurtschipper t.h.v. de nrs. 46 t/m 82

   Bierbrouwer;

   Boezembocht;

   Boutschieter;

   Breestraat;

   Crispijn van Boshuizenstraat;

   D. Losstraat;

   D.C. Meesstraat;

   Damstraat;

   Eerste Heulbrugstraat t.h.v. de nrs. 2 t/m 34 even;

   Eerste Kooistraat;

   Eksterlaan;

   Gorsstraat;

   Griendwerker;

   Groene Kruisstraat;

   Groenewoudlaan t.h.v. Beurtschipper nrs. 46 t/m 82

   H. de Lintweg;

   Heemskerkplantsoen;

   Hoefsmid;

   Van Hogendorpstraat m.u.v. de parkeerplaatsen tegenover de ingang van de GGD;

   Van Houtenstraat;

   J. van Zutphenstraat;

   J.C. Sterrenburgstraat;

   Jan Campertkade 1 t/m 33 oneven;

   Jan Campertlaan 21 t/m 55 oneven;

   Joost Sasboutstraat;

   Kaarstraat;

   Karel Doormanstraat (tussen Vredehofstraat en Vierambachtenkade);

   Kievitspad;

   Klompenmaker;

   Koekoekstraat;

   Kleermaker;

   Kwartelplein;

   Lijsterstraat;

   Mackaystraat;

   Marrewijkpad; (geen parkeermogelijkheid)

   Merelstraat;

   Molenpad;

   Molenlaan;

   Molenstraat;

   Mulder;

   Nachtegaalstraat;

   Nobelstraat; (geen parkeermogelijkheid)

   Noordeinde, van de Noordkade tot aan de Schenkelweg;

   Noordkade;

   P. Kwakstraat;

   Parkeerplaatsen op de kop van Puttesteijn (Gorsstraat);

   Parkeerterrein voor Puttesteijn (Gorsstraat);

   Raadhuislaan t.o. nrs.  4  t/m 60 even;

   Raadhuislaan t.o. nrs. 15 t/m 37 oneven;

   Rademacherstraat;

   Reigerplein;

   De Repelaer 2 t/m 8 even;

   Rietsnijder;

   Schaepmanstraat;

   Schoenmaker;

   Schoestraat;

   Schrijnwerker;

   Sluiswachter;

   Smidsslop; (geen parkeermogelijkheid)

   Spechtstraat;

   Stationsstraat;

   Thorbeckelaan (excl. parkeerplaatsen voorzijde voormalig Eneco gebouw);

   Torenstraat (geen parkeermogelijkheid)

   Troelstrapad;

   Tuinstraat;

   Tweede Kooistraat;

   Vaartstraat;

   Veerman;

   Vermaatstraat;

   Vlietstraat;

   Vredehofplein;

   Wagenmaker;

   Westerslop; (geen parkeermogelijkheid)

   Westkade (ter hoogte van Kaaistraat);

   Westkade (ter hoogte van Noordkade);

   Wibautstraat;

   Wiekstraat;

   Wolwever;

   Zwaluwstraat;

   Zijlstraat.

   Voormelde terreinen en weggedeelten worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied C en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

  • II.

   als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting en mede voor de houders van een vergunning, zonder dat de parkeerautomaat in werking is of wordt gesteld, aan te wijzen de volgende straten/terreinen;

   • 1.

    het zuidelijk weggedeelte van de Raadhuislaan tegenover het stadhuis;

   • 2.

    het terrein achter het postkantoor, ten noorden van de Breestraat;

   • 3.

    Breestraat ten zuidoosten van parkeerterrein;

   • 4.

    het terrein ten westen van de Marrewijklaan en ten oosten van de Groene Kruisstraat (Pleintje Versteegh);

   • 5.

    het Kolkplein;

   • 6.

    het terrein aan de Damstraat;

   • 7.

    de Achterstraat;

   • 8.

    de Eerste Heulbrugstraat tussen Achterstraat en Noordeinde;

   • 9.

    de Voorstraat ter hoogte van nummer 2 (2 parkeerplaatsen);

   • 10.

    het Noordeinde tussen Voorstraat en Noordkade;

   • 11.

    de Bliekstraat;

   • 12.

    de Thorbeckelaan (aan de voorzijde van het voormalige Eneco gebouw);

   • 13.

    Hogendorpstraat tegenover de GGD (kopgevel voormalig Eneco gebouw);

   • 14.

    het terrein in de A. v.d. Nootstraat t.h.v. de nummers 2 t/m 6 (even) met uitzondering van 2 x een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken;

   • 15.

    de Markt (bij de Dorpskerk);

   • 16.

    het parkeerterrein aan de Breestraat;

   • 17.

    het parkeerterrein aan de Van Houtenstraat

   Voormelde terrein en weggedeelten onder 1 tot en met 3 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied A en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op één uur.

   Voormelde terreinen en weggedeelten onder 4 tot en met 10 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied B en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op twee uur.

   Voormelde terreinen en weggedeelten 11 t/m 14 worden ingedeeld in het tarief geldend voor gebied D en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op drie uur.

   Voormelde terreinen 15 en 16 wordt ingedeeld in het tarief geldend voor gebied E en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

   Voormelde terrein/ straat 17 wordt ingedeeld in het tarief geldend voor gebied F en de maximaal toegestane parkeerduur wordt vastgesteld op 1 dag.

  • III.

   dat de onder I en II vermelde straten/terreinen als zodanig zijn aangewezen van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.30 uur en op koopavonden bovendien van 18.30 tot 21.00 uur.

   Onder koopavonden wordt verstaan de donderdagen, alsmede de extra koopavonden gedurende vier dagen voorafgaand aan de volgende feestdagen: Sinterklaas en Eerste Kerstdag;

  • IV.

   dat de onder III vermelde aanwijzing niet geldt voor de Nieuwjaarsdag, de Christelijke Tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd;

  • V.

   dat de onder I vermelde straten/terreinen eveneens zijn aangewezen als plaatsen waar tegen betaling bij parkeerapparatuur mag worden geparkeerd;

  • VI.

   dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door afkondiging op het gemeentehuis en door mededeling in minimaal 1 huis-aan-huis blad;

  • VII.

   dat dit besluit in werking treedt op 21 september 2009.

Ondertekening

Spijkenisse, 15 september 2009

burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
de burgemeester,