Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Menterwolde

Woonplaatsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Menterwolde
Officiële naam regelingWoonplaatsbesluit
CiteertitelWoonplaatsbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 2. Gemeentewet, artikel 108

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

11-12-2008

Tussenklappen, 24 december 2008

Woonplaatsbesluit
01-01-2009nieuwe regeling

11-12-2008

Tussenklappen, 24 december 2008

Woonplaatsbesluit

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Menterwolde; 

overwegende, dat naar verwachting per 1 juli 2009 de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen(BAG) wordt ingevoerd;dat, zoals blijkt uit het wetsvoorstel, de verplichting wordt opgenomen het grondgebied van degemeente op te delen in woonplaatsen en vast te leggen in een zogenaamd woonplaatsbesluit;dat teneinde te waarborgen dat de gemeente op tijd aan haar wettelijke verplichting kan voldoen,het wenselijk is het woonplaatsbesluit thans vast te stellen;gelet op het convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie vanVROM en TNT Post om met oog op de postcodesystematiek terughoudend om te gaan met hetveranderen van de benaming en de begrenzing van postcodegebieden;gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Artikel 1

De volgende woonplaatsen vast te stellen:

 • 1.

  Borgercompagnie

 • 2.

  Tripscompagnie

 • 3.

  Meeden

 • 4.

  Muntendam

 • 5.

  Noordbroek

 • 6.

  Zuidbroek

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening en metingang van de dag, volgende op die van de bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Muntendam, 11 december 2008.De raad voornoemd,De voorzitter, De griffier,(E.A. van Zuijlen) (F.A.P. Grit)

1

@alt