Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verhuurtarieven 't Kielzog en andere ruimten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerhuurtarieven 't Kielzog en andere ruimten 2011
CiteertitelVerhuurtarieven 't Kielzog en andere ruimten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201022-02-2012nieuwe regeling

13-12-2010

Regiokrant, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVEN VOOR DE VERHUUR VAN ’T KIELZOG EN ANDERE RUIMTEN 2011

I. TARIEVEN VOOR DE VERHUUR VAN ’T KIELZOG EN ANDERE RUIMTEN VOOR NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN

A. Huurprijzen voor ’t Kielzog per dagdeel € 259,85

Voor een repetitie in samenhang met een uitvoering, en uitsluitend voor in de gemeente Hoogezand-Sappemeer gevestigde verenigingen € 57,95

In de huurprijs is begrepen:

 • -

  Zaal + toneel + 2 kleedkamers + onbewaakte garderoberuimte;

 • -

  Standaardzaalopstelling en zaalinrichting door het beheer, idem standaardtoneelopstelling;

 • -

  Inschakeling van de vaste spreek/geluids- en lichtinstallatie;

 • -

  Desgewenst een elektronische piano.

Niet in de huurprijs begrepen:

-Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalopstelling en

zaalinrichting;

-Wijziging/uitbreiding van belichting en geluid, dan wel het

vervaardigen van geluid- en lichtplannen;

 • -

  Het gebruik en bediening van het lichtorgel/computer;

 • -

  Zanginstallatie, extra materialen en overige voorzieningen;

 • -

  Begeleiding, enzovoort.

Prijsopgave kan aangevraagd worden voor genoemde extra

werkzaamheden (tegen de werkelijk gemaakte kosten, per uur) en

voorzieningen.

B. HUURPRIJS VOOR DE KLEINE ZAAL (“De Werf”)

PER DAGDEEL

(Verhuur door 't Kielzog uitsluitend in samenhang met huur

van ‘t Kielzog, alleen in het weekend, voor publiek toegankelijk) € 52,30

Niet in de huurprijs begrepen:

 • -

  Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

 • -

  Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

 • -

  Extra materialen en overige voorzieningen;

 • -

  Begeleiding, enzovoort.

C. HUURPRIJZEN OVERIGE RUIMTEN

(Verhuur door 't Kielzog uitsluitend in samenhang met huur van

't Kielzog en raad-/trouwzaal, alleen in het weekend)

 • -

  Trouwzaal of raadzaal in vergaderopstelling € 38,75

 • -

  Raad- + trouwzaal in vergaderopstelling € 80,20

 • -

  Raad- + trouwzaal voor overige activiteiten € 160,45

 • -

  Overige vergaderruimten, lokalen van de muziekschool en De Werf als kleed/oefenruimte (beperkt beschikbaar) € 22,15

Korting

Bij huur van twee achtereenvolgende dagdelen bedraagt de huurprijs

1,5 x het voor het dagdeel geldende tarief en bij drie achtereenvolgende

dagdelen (gehele dag) 2,0 x het voor het dagdeel geldende tarief.

Toeslag

Bij gebruik van 't Kielzog op zon- en feestdagen kan een toeslag op de

beheers- en personeelskosten van 100% worden geheven.

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

II TARIEVEN VOOR DE VERHUUR VAN ’T KIELZOG EN ANDERE RUIMTEN 2011 VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

A. Huurprijzen voor ’t Kielzog per dagdeel € 567,85

In de huurprijs is begrepen:

-2 uur opbouw aansluitend aan het dagdeel waarop de activiteit

plaatsvindt.

-1 uur afbouw aansluitend aan het dagdeel waarop de activiteit

plaatsvindt.

Niet in de huurprijs begrepen:

-Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalopstelling en

zaalinrichting;

-Wijziging/uitbreiding van belichting en geluid, dan wel het

vervaardigen van geluid- en lichtplannen;

 • -

  Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

 • -

  Extra materialen en overige voorzieningen;

 • -

  Begeleiding, enzovoort.

B. HUURPRIJS VOOR DE KLEINE ZAAL (“De Werf”)

PER DAGDEEL

(Verhuur door 't Kielzog uitsluitend in samenhang met huur van

’t Kielzog, alleen in het weekend, voor publiek toegankelijk) € 111,65

Niet in de huurprijs begrepen:

 • -

  Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

 • -

  Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

 • -

  Extra materialen en overige voorzieningen;

 • -

  Begeleiding, enzovoort.

C. HUURPRIJZEN OVERIGE RUIMTEN

 • -

  Trouwzaal of raadzaal in vergaderopstelling € 42,25

 • -

  Raad- + trouwzaal in vergaderopstelling € 96,25

 • -

  Raad- + trouwzaal voor overige activiteiten € 192,55

 • -

  Overige vergaderruimten, lokalen van de

muziekschool en De Werf als kleed/oefenruimte

(beperkt beschikbaar) € 26,55

Niet in de huurprijs begrepen:

 • -

  Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

 • -

  Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

 • -

  Extra materialen en overige voorzieningen;

 • -

  Begeleiding, enzovoort.

Toeslag

Bij gebruik van 't Kielzog op zon- en feestdagen wordt een toeslag op de

beheers- en personeelskosten van 100% worden geheven.

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

III INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

1. De verordening ''Tarieven verhuur ’t Kielzog en andere ruimten

2009” van 25 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de

in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft

van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum

hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na

die van de bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde,

blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening

ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de

heffing, de ingetrokken tarieven gelden voor de in de tussenliggende

periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan

de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

5. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verhuurtarieven ’t Kielzog

en andere ruimten 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010.

De Raad voornoemd,

Mevr. Y.P. van Mastrigt, voorzitter.

Mevr. C.A.M. Bodewes, raadsgriffier.