Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Maasbree

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in art. 49 lid 3 WRO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Maasbree
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in art. 49 lid 3 WRO
CiteertitelVerordening tot wijziging van het recht als bedoeld in art. 49 lid 3 WRO
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpfinanciën en economieruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 49 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200010-05-2012Nieuwe regeling

09-05-2006

Op den Baum, 24-5-2006

GGZ/2006/2656

Tekst van de regeling

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASBREE,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2006

Gelet op artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening

B E S L U I T E N :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 1:

Het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verhoogd met tweederde en wordt vastgesteld op € 500,00

Artikel 2:

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2006

De gemeenteraad van de gemeente Maasbree,

De Griffier, De Voorzitter,