Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ouderkerk

Monumentencommissie Ouderkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ouderkerk
Officiële naam regelingMonumentencommissie Ouderkerk
CiteertitelMonumentencommissie Ouderkerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpwelzijn en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum in werking treden bij benadering vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 62

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-199101-01-2017nieuwe regeling

30-05-1991

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

De Raad der gemeente Ouderkerk

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 1991

Gelet op het bepaalde in artikel 62, lid 2, van de gemeentewet;

b e s l u i t:

  • 1.

    tot instelling van een vaste commissie van advies en bijstand van burgemeester en wethouders, genaamd “monumentencommissie Ouderkerk”;

  • 2.

    als monumentencommissie aan te wijzen de welstandscommissie van de Vereniging dorp, stad en land te Capelle aan den IJssel;

  • 3.

    aan deze monumentencommissie op te dragen aan burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de “monumentenverordening Ouderkerk”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 mei 1991.

De secretaris,

J.A.M. Kleene

De voorzitter,

Th. Bakkers