Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sneek

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sneek
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpnoodverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-199601-01-2011Nieuwe regeling

22-10-1996

Sneeker Nieuwsblad

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Sneek;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 1996 ( bijlage no. 104);

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen:

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de week volgend op die waarin bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 oktober 1996.

, voorzitter.

, secretaris.