Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Nieuw-West

Algemene regels voor winkeluistallingen in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Nieuw-West
Officiële naam regelingAlgemene regels voor winkeluistallingen in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
CiteertitelAlgemene regels voor winkeluitstallingen in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNatuur, milieu en beheer openbare ruimte

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201619-03-201619-12-2016Herbevestiging Algemene regels voor winkeluitstallingen in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer vastgesteld d.d. 22-4-2008 en herbevestigd door het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West d.d. 4-5-2010

07-12-2016

 Gemeenteblad 16-12-2016, nr 177978

2016/int/1244

Tekst van de regeling

Algemene regels voor winkeluitstallingen in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

1.Onder winkeluitstallingen worden verstaan:

- de voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment (branche) van een. winkel

- uitstallingsmaterialen ( max 1,5 m) en hulpmiddelen

- kleine apparaten zoals een vrieskist, een kippengrill en een speeltoestel2 voor kinderen

- straatborden met een maximale hoogte van 1,20 m

2. Uitstallingen mogen alleen voor de eigen winkelgevel worden geplaatst en alleen zo dat:

- de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven te allen tijde wordt vrijgehouden

- een minimale afstand van 2 meter wordt vrijgehouden tot objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteitsvoorzieningen e.d.

- een minimale afstand van 1 meter tot de hoek van de straat wordt vrijgehouden en er in ieder geval geen belemmeringen ontstaan voor voetgangers en andere trottoirgebruikers.

3. De diepte van de winkeluitstalling mag, met in achtneming van een minimale vrije loopruimte/doorgang van 1.50 meter, maximaal 1.50 meter bedragen.

4. De hoogte van de uitstalling mag niet meer dan 1,75 meter bedragen.

5. Per winkel mag ten hoogste één reclamebord worden geplaatst3.

6. Consumptiegoederen mogen alleen op een hoogte van tenminste 0,50 meter worden uitgestald.

7. De winkeluitstalling mag alleen op de openbare weg worden gezet tijdens de uren waarop de winkel voor publiek geopend is.

8. De openbare ruimte mag niet worden gebruikt voor het —al dan niet tijdelijk-plaatsen van winkelvoorraden bestemd voor verkoop in de winkel.

9. Het uitstallen van goederen mag uitsluitend ten doel hebben de aandacht van het publiek op de uitgestalde goederen te vestigen. Het is niet toegestaan van uit de winkeluitstalling goederen rechtstreeks aan het publiek te verkopen.

10. De ondernemer zorgt er voor dat de winkeluitstalling onmiddellijk wordt verwijderd:

- als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte

- op last van de politie, de brandweer of toezichthouders

- als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel

11. De ondernemer zorgt voor een ordelijk aanzien van de uitstalling en voor het schoonhouden van de openbare ruimte die voor de uitstalling wordt gebruikt. Het is niet toegestaan om wegwerptasjes/ zelfbediening verpakkingsmateriaal in de uitstallingen aan te bieden, ter voorkoming van zwerfvuil.

12.De ondernemer zorgt ervoor dat de uitstalling geen schade, overlast of gevaar oplevert voor derden, geen scherpe of uitstekende delen bevat waaraan voorbijgangers zich kunnen verwonden en dat de uitstalling windvast is opgesteld.

13. Het is niet toegestaan een winkeluitstalling in de grond te verankeren.

14. De ondernemer zorgt ervoor dat er geen schade aan gemeentelijke eigendommen ontstaat als gevolg van de aanwezigheid en het gebruik van de winkeluitstalling.

1In het maatschappelijk verkeer gangbare voorbeelden van winkeluitstallingen zijn:

- kratten, bakken, manden, rekken, stellingen (zoals die worden gebruikt voor het uitstallen van groente, fruit, kleding, schoenen, bloemen en planten etc.)

- standaards en molens (zoals die worden gebruikt voor het uitstallen van

kranten, ansichtkaarten, zonnebrillen etc)

- losse koopwaar zoals koffers, meubilair, stoffering etc.

2 Speeltoestel: voor zover het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen niet van toepassing is.

3 Het opnemen van kleine reclameborden betekent een aanpassing van het huidige artikel 8.5 APV.