Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingMandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid
CiteertitelMandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam         

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad, 9 februari 2017, nummer 19988

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201717-05-201610-02-2017wijziging mandaatregister, onderdelen A.1, A.2a, B.11a, B.16b, B.23, C.19, E.2, E.3, E.5 t/m E.16, F.1 t/m F.11, G.2, G.2a, L.1, U.9 en W.1

25-01-2017

Gemeenteblad, 9 februari 2017, nummer 19988

-
23-09-201623-09-2016nieuwe regeling

27-03-2014

Stadsblad De Echo, 24 december 2014, Elektronisch Gemeenteblad, 4 mei 2016, nummer 56952

-

Tekst van de regeling

Verordening

Het algemeen bestuur besluit:

  • 1. tot het wijzigen van het mandaatregister van het algemeen bestuur en het in dat kader verlenen van (onder)mandaat aan het dagelijks bestuur van bevoegdheden zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2;

  • 2. te bepalen dat het dagelijks bestuur bevoegd is aan anderen ondermandaat te verlenen van de aan hem ondergemandateerde bevoegdheden;

  • 3. te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Elektronisch Gemeenteblad;

  • 4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt één dag na bekendmaking en terugwerkt vanaf 17 mei 2016.