Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingMandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid
CiteertitelMandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 23 september 2016 zijn alle wijzigingen in het mandaatregister verwerkt in een geconsolideerde versie van het mandaatregister. De wijzigingen zijn eerder afzonderlijk bekend gemaakt in het Gemeenteblad. Deze geconsolideerde versie van het mandaatregister bevat geen nieuwe wijzigingen.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Stadsblad De Echo, 24 december 2014, Elektronisch Gemeenteblad, 4 mei 2016, nummer 56952

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201623-09-2016nieuwe regeling

27-03-2014

Stadsblad De Echo, 24 december 2014, Elektronisch Gemeenteblad, 4 mei 2016, nummer 56952

-

Tekst van de regeling

Verordening

Het algemeen bestuur besluit:

1. aan het dagelijks bestuur respectievelijk mandaat, ondermandaat en ondermachtiging te verlenen voor het uitoefenen van de bevoegdheden die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende mandaatregister;

2. aan het dagelijks bestuur mandaat te verlenen voor een juiste besteding en beheersing van de bij besluit van de Gemeenteraad van 13 februari 2014aan de bestuurscommissies toebedeelde budgetten 2014 voor de bestuurscommissies per programma, welke zijn gebaseerd op de stadsdeelbegrotingen en deel uitmaken van de gemeentebegroting 2014, gecorrigeerd voor de verandering in de verdeling van bevoegdheden en taken zoals uitgewerkt in de bij het bedoelde raadsbesluit behorende nota "vaststellen budgetten 2014' naar de omvang van de budgetten voor de periode 19 maart - 31 december 2014 zoals vastgesteld op de bedragen zoals vermeld in kolom 8 van bijlage 1b van genoemde nota;

3. te bepalen dat het dagelijks bestuur bevoegd is aan anderen ondermandaat en ondermachtiging te verlenen van de aan hem gemandateerde en onder-gemandateerde bevoegdheden en verleende ondermachtigingen;

4. te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht tot 19 maart 2014 in werking treedt;