Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Ondermandaatbesluit stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid
CiteertitelOndermandaatbesluit stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpAmbtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is terug te vinden onder de regelingencollectie van de gemeente Amsterdam

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Elektronisch Gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 70831, 4 augustus 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201501-01-201505-08-2015nieuwe regeling

18-05-2015

Elektronisch Gemeenteblad, jaargang 2015, nummer 70831, 4 augustus 2015

-

Tekst van de regeling

Verordening

Besluit

  • 1. Ondermandaat te verlenen aan de in het register behorende bij dit ondermandaatbesluit genoemde functionarissen;

  • 2. Ondermandaat uitsluitend te verlenen voor de bevoegdheden waarvoor in het bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie Amsterdam aan de stadsdeelsecretaris ondermandaat is verleend;

  • 3. Ondermandaat te verlenen onder de in voornoemde besluit genoemde voorwaarden;

  • 4. Het ondermandaatbesluit van de stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid d.d. 25 september 2014 in te trekken;

  • 5. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking daarvan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.