Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente het Bildt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente het Bildt
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente het Bildt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e
  2. Ambtenarenwet Titel III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2014nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 2015, onbekend

Onbekend.

Tekst van de regeling

BESLUIT:

De raad van de gemeente het Bildt heeft,

Artikel 1.

De Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), inclusief bijlagen en de lokale rechtspositieregelingen, die gelden voor de ambtelijke organisatie, ook van toepassing te verklaren op de griffier.

Artikel 2.

Alle toekomstige wijzigingen van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), inclusief bijlagen, wijzigingen in bestaande lokale rechtspositieregelingen en nieuwe rechtspositieregelingen, die gelden voor de ambtelijke organisatie, eveneens van toepassing te verklaren op de griffier.

Artikel 3.

De Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente het Bildt d.d. 25 maart 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 4.

Dit besluit treedt in werking op de dag na vaststelling en kan worden aangehaald als Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier van de gemeente het Bildt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014

G. KrolF. Meijerink
voorzittergriffier