Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingaanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014Onbekend

19-08-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit belastingambtenarenseptember 2014

Burgemeester en wethouders van Muiden;

gelezen het voorstel Belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum 29 juli 2014 ;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014.

Artikel 1

De hierna genoemde ambtenaren worden aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

Ambtenaren die (in dienst van de gemeente Muiden zijn en) werkzaam zijn bij de belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum in de functie van medewerker belastingen.

Ambtenaren die (in dienst van de gemeente Muiden zijn en) werkzaam zijn als:

 • ·

  Hoofd Bedrijfsvoering en Dienstverlening;

 • ·

  Hoofd Beleid en beheer;

 • ·

  Hoofd Projectbureau;

 • ·

  Coördinator Beheer;

 • ·

  Coördinatie Centrale Service Punt (hierna: CSP);

 • ·

  Medewerker van het CSP;

 • ·

  Medewerker van het Projectbureau.

Artikel 2

De hierna genoemde ambtenaren worden aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

Ambtenaren die (in dienst van de gemeente Naarden zijn en) werkzaam zijn bij de belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum in de functie van:

 • ·

  Coördinator belastingen;

 • ·

  Juridisch medewerker/medewerker heffingen;

 • ·

  Medewerker heffingen;

 • ·

  Administratief medewerker belastingen;

 • ·

  Medewerker debiteuren- en crediteurenadministratie;

 • ·

  Medewerker financiële administratie.

Ambtenaren die (in dienst van de gemeente Bussum zijn en) werkzaam zijn bij de belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum in de functie van:

 • ·

  administratief medewerker C;

 • ·

  medewerker informatievoorziening D;

 • ·

  adviseur B.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 september 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014”.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Muiden gehouden op 19 augustus 2014.

de secretaris, mr. M.J. Schadéde wnd. burgemeester, M.L. de Pater – van der Meer