Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingaanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2014Onbekend

19-08-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014

Burgemeester en wethouders van Muiden;

gelezen het voorstel Belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum 29 juli 2014;

gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Muiden en artikel 231 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014.

Artikel 1

Aan te stellen als onbezoldigd invorderingsambtenaar van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet de navolgende personen, die werkzaam zijn bij Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public:

 • ·

  Henricus Wilhelmus Adrianus Johannes Zetz, geboortedatum 01-06-1960 te ’s-Hertogenbosch;

 • ·

  Wolter Speksnijder, geboortedatum 22-07-1952 te Rotterdam;

 • ·

  Leonardus Lambertus Antonius van Schaijk, geboortedatum 17-7-1959 te Gennep;

 • ·

  Johannes Hermanus Maria de Haas, geboortedatum 12-9-1973 te Wamel;

 • ·

  Marianne Koedam, geboortedatum 19-1-1974 te Nijmegen;

 • ·

  Mirella Alberdina Peters, geboortedatum 27-4-1982 te Nijmegen;

 • ·

  Geertruida Petronella Theodora van Schadewijk-de Klein, geboorte-datum 08-01-1952 te Dreumel.

Bovenstaande personen kiezen als domicilie Het Anker 2 (gemeentehuis) te Muiden.

Artikel 2

Aan te wijzen de hierboven onder artikel 1 genoemde ambtenaren, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

Artikel 3

Aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als gemeentelijke belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet de personen genoemd op de bijgevoegde lijst, die werkzaam zijn bij Mandaat BV handelend onder de naam Cannock Chase Public.

De in deze lijst genoemde personen kiezen als domicilie Het Anker 2 (gemeentehuis) te Muiden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 september 2014.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Cannock Chase 2014”.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Muiden, gehouden op 19 augustus 2014.

de secretaris, mr. M.J. Schadéde wnd. burgemeester, M.L. de Pater – van der Meer

Lijst van deurwaarders Cannock Chase(situatie vanaf 1 maart 2014)

 • -

  Hendrik Willem Auener, Geboortedatum 9-03-1981, Geboorteplaats: Zeist

 • -

  Barry ter Bekke, Geboortedatum 15-04-1973, Geboorteplaats: Hengelo

 • -

  Henry Antonius van den Berg, Geboortedatum 01-07-1960, Geboorteplaats: Zutphen - Ricardo Bravo Garcia, Geboortedatum 21-11-1988, Geboorteplaats Utrecht

 • -

  Paul den Boer, Geboortedatum 15-07-1961, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Frederik Hendrik Boerman, Geboortedatum 6-11-1982, Geboorteplaats: Ommen

 • -

  Paul Gerardus Wilhelmus Bosz, Geboortedatum 03-02-1966, Geboorteplaats: Apeldoorn

 • -

  Robert Peter Brouwer, Geboortedatum 23-04-1951, Geboorteplaats: Amsterdam

 • -

  Remco Peter Brouwer, Geboortedatum 01-09-1974, Geboorteplaats: Dordrecht

 • -

  Devlin Orville Buitenman, Geboortedatum 27-03-1985, Geboorteplaats: Groningen

 • -

  Wilhelm Gerrit Dalenoord, Geboortedatum 09-01-1953, Geboorteplaats: Enschede

 • -

  Gerardus Everinus Hendrik Demeijer, Geboortedatum 23-08-1958, Geboorteplaats: Vlaardingen

 • -

  Petrus Johannes Diederik, Geboortedatum 20-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Theodorus Adrianus Leonardus Catharina van Eert, Geboortedatum 20-07-1959, Geboorteplaats: Geldrop

 • -

  Marcel Cornelis Maria Elands, Geboortedatum 11-11-1960, Geboorteplaats: Goirle

 • -

  Johannes Maria Elling, Geboortedatum 24-11-1952, Geboorteplaats: Tilburg

 • -

  Folkert Winrik Elsinga, Geboortedatum 26-07-1984, Geboorteplaats: Sneek

 • -

  Johannes Gerritsen, Geboortedatum 25-11-1968, Geboorteplaats: Ede

 • -

  Edwin Hendricus Johanna Geurts, Geboortedatum 04-08-1975, Geboorteplaats: Eindhoven

 • -

  Gijsbertus Johannes van Gorkum, Geboortedatum 20-11-1954, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Ronald Hagenaars, Geboortedatum 06-10-1959, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Niek Heersink, Geboortedatum 18-8-1980, Geboorteplaats: Arnhem

 • -

  Jan Heida, Geboortedatum 9-6-1961, Geboorteplaats: Dokkum

 • -

  Edwin Leonardus Theodorus Johannes Heyes, Geboortedatum 15-2-1981, Geboorteplaats: Druten

 • -

  Charles Jacobs, Geboortedatum 28-03-1962, Geboorteplaats: Den Helder

 • -

  Hendrikus Antonius Jozeph Janssen, Geboortedatum 09-02-1950, Geboorteplaats: Haarlem

 • -

  Lars van Keulen, Geboortedatum 25-12-1987, Geboorteplaats: Tiel

 • -

  Gerrit Klop, Geboortedatum 22-12-1957, Geboorteplaats: Gorinchem

 • -

  Hans Kopmels, Geboortedatum 30-11-1978, Geboorteplaats: Heerenveen

 • -

  Jack van Leeuwen, Geboortedatum 3-8-1967, Geboorteplaats: Utrecht

 • -

  Antonius Hendrikus Hermanus Leferink, Geboortedatum 06-10-1962, Geboorteplaats: Hengelo

 • -

  Dennis Lourens, Geboortedatum 18-4-1987, Geboorteplaats: Zutphen - Yolanda Mulder, Geboortedatum 07-02-1955, Geboorteplaats: Haarlemmermeer

 • -

  Marcus Maria Jacobus Johannes van der Muren, Geboortedatum 12-06-1959, Geboorteplaats: Breda

 • -

  Jan van den Oever, Geboortedatum 4-7-1987, Geboorteplaats: Leiden

 • -

  Martijn Arjan Oostendorp, Geboortedatum 13-06-1984, Geboorteplaats: Leiden

 • -

  Gooitzen Postma, Geboortedatum 11-10-1960, Geboorteplaats: Buitenpost

 • -

  Joannes Adrianus Raven, Geboortedatum 22-10-1957, Geboorteplaats: Amsterdam

 • -

  Franciscus Theodorus Petrus Span, Geboortedatum 06-08-1949, Geboorteplaats: Heerlen

 • -

  Edwin Cornelis Fransiscus Johannes Speekenbrink, Geboortedatum 23-5-1977, Geboorteplaats: Roosendaal en Nispen

 • -

  Pieter Clemens van der Spek, Geboortedatum 8-2-1985, Geboorteplaats: Voorburg

 • -

  Wolter Speksnijder, Geboortedatum 22-07-1952, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Teunis Martinus Stam, Geboortedatum 29-10-1961, Geboorteplaats: Dordrecht

 • -

  Erwin Wilhelmus Petrus Stevens, Geboortedatum 26-12-1978, Geboorteplaats: Grave

 • -

  Alex Teerling, Geboortedatum 10-4-1983, Geboorteplaats: Stadskanaal

 • -

  Cornelis Jacobus Tramper, Geboortedatum 07-05-1955, Geboorteplaats: Krabbendijke

 • -

  Roy Verlaek, Geboortedatum 28-11-1976, Geboorteplaats: Tegelen

 • -

  Cornelis de Visser, Geboortedatum 27-04-1955, Geboorteplaats: Anna-Paulowna

 • -

  Dennis Vlasblom, Geboortedatum 25-01-1974, Geboorteplaats: Rotterdam

 • -

  Antonius Martinus Maria Wagenmakers, Geboortedatum 21-10-1959, Geboorteplaats: Reek

 • -

  Alex Wijdekop, Geboortedatum 27-3-1964, Geboorteplaats: Amsterdam