Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013, art. 5:18, lid 3, van 28-05-2014 tot 01-01-2015
 2. Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2015 I, art. 5:17, lid 3, van 01-01-2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2014nieuwe regeling

08-04-2014

Gemeenteblad, 2014, 29483

Casenr. 14.B.00135

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 5:18, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Spijkenisse 2013;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014 als volgt vast te stellen.

Artikel 1

 • 1. Voor het innemen van vaste standplaatsen zijn de locaties:

  • 1.

   Marrewijklaan, hoek Breestraat,

  • 2.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 3.

   Vondelsingel, hoek A.M. de Jongstraat,

  • 4.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 5.

   Winkelcentrum Waterland, ter hoogte van Vlinderveen 477,

  • 6.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 7.

   Winkelcentrum Groenewoud.

 • 2. De afmeting van een vaste standplaats is ten hoogste 25 vierkante meter.

Artikel 2

 • 1. Voor het innemen van standplaatsen voor de verkoop van haring zijn de locaties:

  • 8.

   Nieuwstraat, ter hoogte van nummer 158,

  • 9.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 10.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 11.

   Klokbekerkreek, plein tegenover de singel,

  • 12.

   Winkelcentrum Waterland, ter hoogte van Vlinderveen 440,

  • 13.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 14.

   Metro Centrum, westzijde.

 • 2. De afmeting van een standplaats voor de verkoop van haring is ten hoogste 10 vierkante meter.

Artikel 3

 • 1. Voor het innemen van standplaatsen voor de verkoop van oliebollen zijn de locaties:

  • 15.

   Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein,

  • 16.

   Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker,

  • 17.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde,

  • 18.

   Metro Centrum, westzijde.

 • 2. De afmeting van een standplaats voor de verkoop van oliebollen is ten hoogste 25 vierkante meter.

Artikel 4

 • 1. Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen is de locatie:

  • 19.

   Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde

 • 2. De afmeting van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen is ten hoogste 25 vierkante meter.

Artikel 5

 • 1. Voor het innemen van standplaatsen voor de verkoop van koek en zopie zijn de locaties:

  • 20.

   Winston Churchilllaan, hoek Willemshoevelaan,

  • 21.

   Baljuwlaan, hoek Hoornbaan,

  • 22.

   Donaulaan, vlonder Hunzestraat.

 • 2. De exacte locaties van de in het eerste lid met de nummers 20 en 21 aangeduide standplaatsen worden na overleg vastgesteld.

 • 3. De afmeting van de standplaats voor de verkoop van koek en zopie is ten hoogste 10 vierkante meter.

Artikel 6

De locaties van de standplaatsen zijn met de aanduiding van de standplaatsnummers nader aangewezen op de kaart in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 7

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen, vastgesteld op 3 september 2013 wordt ingetrokken.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit locaties voor standplaatsen 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2014.

de secretaris,
J. Pol
de burgemeester,
M. Salet