Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Spijkenisse

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Spijkenisse
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld op 25-02-2014 en op 18-03-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013, art. 4:2, lid 1 en 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-201401-01-2015nieuwe regeling

18-03-2014

Gemeenteblad, 24-03-2014

14.B.00063 en 14.B.00096

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse;

gelet op artikel 4:2, lid 1 en 2, van de Algemene plaatselijke verordening Spijkenisse 2013;

besluit:

het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014 vast te stellen als volgt:

Artikel 1

Als collectieve festiviteiten worden aangewezen:

 • -

  Koningsnacht, op 25 april 2014 vanaf 20:00 uur;

 • -

  Koningsdag, op 26 april 2014;

 • -

  Bevrijdingsdag, op 5 mei 2014 vanaf 13:00 uur;

 • -

  Spijkenisse Festival, op 28, 29 en 30 augustus 2014, vanaf 20:00 uur tot 24:00 uur;

 • -

  Oudejaarsnacht, op 31 december 2014 vanaf 20:00 uur.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 februari 2014 [Red: respectievelijk op 18 maart 2014]

de secretaris,
J. Pol
de burgemeester,
M. Salet