Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

Aanwijzingsbesluit Heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2013Onbekend

13-08-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Muiden;

gelet op 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

b e s l u i t :

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid van de Gemeentewet:

Gemeentesecretaris en Hoofd Projectbureau.

Dit besluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 28 mei 2013.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

13 augustus 2013.

de secretaris,

mr. M.J. Schadé

de burgemeester,

M.L. de Pater – van der Meer

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Muiden;

gelet op 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

b e s l u i t :

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid van de Gemeentewet:

Gemeentesecretaris en Hoofd Projectbureau.

Dit besluit treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 28 mei 2013.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

13 augustus 2013.

de secretaris,

mr. M.J. Schadé

de burgemeester,

M.L. de Pater – van der Meer