Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel trajectkosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel trajectkosten
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012reiskosten en vervoersvoorzieningen worden vergoed op grond van bijzondere bijstand, eigen bijdrage Wet kinderopvang en overblijfkosten worden vergoed op grond van bijzondere bijstand

29-03-2012

nvt

nvt

Tekst van de regeling

Artikel 1 Relevante artikelen in wetten

- WWB artikel 10 lid 1;

- Ioaw artikel 34 lid 1;

- Ioaz artikel 34 lid 1.

Artikel 2 Trajectkosten in relatie tot kosten reintegratie

Op grond van de WWB, Ioaw, en Ioaz hebben uitkeringsgerechtigden recht op een aanbod waarmee ondersteuning wordt geboden voor reïntegratie en participatie. De kosten van het aanbod worden door het bestuur betaald. Alhoewel het niet bepaald is in de wet, ligt het voor de hand dat de kosten van het aanbod betaald worden door het bestuursorgaan. Er zijn kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket dat aangeboden wordt en in deze beleidsregel is bepaald hoe omgegaan wordt met die kosten. Met ingang van 1 januari 2012 en 1 maart 2012 zijn nagenoeg alle kosten in verband met reïntegratie overgeheveld naar de bijzondere bijstand. 

Artikel 3 Reiskosten – zie 3.15 Handboek bijzondere bijstand

Reiskosten – zie 3.15 Handboek bijzondere bijstand

Artikel 4 Kosten eigen bijdrage kinderopvang – zie 3.17 Handboek bijzondere bijstand

Kosten eigen bijdrage kinderopvang – zie 3.17 Handboek bijzondere bijstand

Artikel 5 Overblijfkosten – zie 3.17 Handboek bijzondere bijstand

Overblijfkosten – zie 3.17 Handboek bijzondere bijstand

Artikel 6 Kosten keuring GGD voor ontheffing inburgeringsplicht

  • 1 1. De kosten van de keuring worden vergoed.

  • 2 2. Voorwaarde is dat de opdracht voor de keuring gegeven is door de ISD-KNH aan de heer C. van Vliet van Medivak te Medemblik; 

  • 3 3. De kosten worden door de ISD-KNH betaald aan Medivak te Medemblik 

Artikel 7 Vervoersvoorziening – zie 3.18 Handboek bijzondere bijstand

zie 3.18 Handboek bijzondere bijstand

Artikel 8 Eigen bijdrage inburgering

De eigen bijdrage op grond van de Wet inburgering van € 270,-- wordt vanaf 1 augustus 2011 niet meer vergoed.

Toelichting 

In de verordening Wet inburgering is bepaald dat de eigen bijdrage bij voorkeur in één termijn en in ten hoogste tien termijnen moet worden betaald. Met deze bepaling kan bij de inning rekening worden gehouden. Bij betaling in termijnen heeft het de voorkeur om het termijnbedrag in te houden op de uitkering.