Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2013Nieuw besluit

29-04-2013

Gemeenteblad Jaargang 20, nummer 7, 23 mei 2013 en NaarderNieuws 23 mei 2013

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/betekenaar

Tekst van de regeling

Artikel 1

Burgemeester en wethouders van Naarden;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente ¬Naarden;

besluit:

alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 29 april 2013;

aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als de belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de medewerkers van Mandaat B.V (handelend onder de naam Cannock Chase) genoemd op bijgaande lijst.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 april 2013.

Naarden, 29 april 2013

Burgemeester en wethouders van Naarden,

de secretaris,                     de burgemeester,

mw. H.Th.J. Molenbrugge  Mw. dr. J.J. Sylvester