Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deelgemeente Amsterdam - Zuid

Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDeelgemeente Amsterdam - Zuid
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2013
CiteertitelUitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2013
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpInfrastructuur, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 4, nummer 10, 16 mei 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201326-07-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Stadsdeelkrant Zuid, jaargang 4, nummer 10, 16 mei 2013

-

Tekst van de regeling

Verordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit uitwerkingsbesluit wordt verstaan onder:

 • Verordening: de Parkeerverordening 2013

 • Stadsdeel: het stadsdeel Zuid;

 • dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

De begrippen in dit uitwerkingsbesluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordening 2013. Het uitwerkingsbesluit volgt artikelsgewijs de volgorde van de artikelen in de Parkeerverordening.

Artikel 2 Vergunninggebieden

 In het stadsdeel bestaan de volgende vergunninggebieden:

 • Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) westelijke oeverlijn van de Schinkel (exclusief de woonboten), (2) de zuidzijde van de Rijnburgstraat uitgezonderd het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (3) de zuidelijke teen van het talud van de Henk Sneevlietweg, (4) de oostelijke teen van het talud van de A10 west en (5) de noordelijke teen van het talud van de A10 zuid.

 • Vergunninggebied Zuid-2 (Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) de zuidzijde van de Diepenbrockstraat, (4) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, (5) het midden van het Zuideramstelkanaal, (6) het midden van de Amstelveenseweg, (7) de noordelijke teen van het talud van de ring A10,

  (8) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief de woonboten) (9), de zuidzijde van de Rijnburgstraat en inclusief het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat, (10) het Aalsmeerplein Zuidzijde, (11) het midden van de Westlandgracht, (12) de zuidzijde van het Surinameplein, (13) de zuidzijde van de Surinamestraat, (14) het midden van de Schinkel tot aan de noordzijde van het Vondelpark, (15) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygensstraat en (16) de zuidkant van het Zandpad doorgetrokken tot aan het midden van de Singelgracht.

  Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-2 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-1

 • Vergunninggebied Zuid-3 (Noord en Zuidpijp),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van het Amstelkanaal en (4) het midden van de Boerenwetering.

  Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-3 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-4.

 • Vergunninggebied Zuid-4 (Rivierenbuurt Noord en Zuid, Veluwebuurt),

  uitgezonderd het woningenblok en het kantoor van het stadsdeel binnen het Zuidasgebied op de stadsdeelkavel gelegen aan de Graafschapstraat en Gelrestraat èn de nieuwbouw op het ROC kavel aan de Gelrestraat),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de noordelijke teen van het talud van de A10, (3) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot aan de noordelijke teen van het talud van de A10 en (4) het midden van het Amstelkanaal.

  Een vergunning geldig voor vergunninggebied Zuid-4 is ook geldig in vergunninggebied Zuid-3

 • Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstelveenseweg, (2) het midden van het Zuideramstelkanaal, (3) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat, de zuidzijde van de Diepenbrockstraat tot aan het midden van de Boerenwetering, (4) het midden van de Boerenwetering tot de hoogte van de zuidzijde van de denkbeeldig verlengde Prinses Irenestraat, (5) de zuidzijde van de Prinses Irenestraat, (6) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat tot aan het midden van de Amstelveenseweg, met uitzondering van het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen met huisnummer 91 en 103.

 • Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de oostzijde van de Europaboulevard tussen de noordelijke teen van het talud van de A10 en de De Boelelaan, (2) de zuidzijde van de rijweg van de De Boelelaan (tussen de Europaboulevard en de Buitenveldertselaan), (3) de oostzijde van de Buitenveldertselaan tussen de De Boelelaan en de Arent Jansz Ernststraat, (4) noordzijde Arent Jansz.Ernststraat vanaf de Buitenveldertselaan langs de noordzijde van de Overijsselweg tot aan de ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627, (5) ringsloot t/m bebouwing Amstelveenseweg no. 575, (6) overzijde Amstelveenseweg, (7) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het verlengde van de IJssloot, (6 )het verlengde van de IJssloot en de IJssloot tot aan de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de westzijde Jachthavenweg tot aan de zuidelijke teen van het talud van de A10, (8) de zuidelijke teen van het talud van de A10, (9) de onderdoorgang van de A10 t.h.v. de Schinkel, (10) de noordelijke teen van het talud van de A10 tot aan de Amstelveenseweg, (11) het midden van de Amstelveense weg tot aan de Fred Roeskestraat, (12) de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat, (13) de  zuidzijde van de Prinses Irenestraat denkbeeldig verlengd tot aan de Boerenwetering, (14) de westoever van de Boerenwetering denkbeeldig verlengd tot de noordelijke teen van het talud van de A10 en (15) de noordelijke teen van het talud van de A10.

 • Vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert)

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) de gemeentegrens met Amstelveen volgend tot aan de gemeentegrens met Haarlemmermeer, (3) het midden van het Nieuwe meer, (4) de zuidelijke teen van het talud van de ring A10, (5) de westzijde van het fietspad langs de museumtramlijn, (6) de westzijde van de Jachthavenweg, (7) de noordzijde van de verlengde IJssloot, (8) midden van de Amstelveenseweg noordwaarts, (9) overzijde Amstelveenseweg incl. Amstelveenseweg no. 575,

  (10) ringsloot gelegen aan de oostzijde van de bebouwing Amstelveenseweg no. 627 tot aan de noordzijde van de Overijsselweg, (11) Overijsselweg noordzijde, (12) Noordzijde Arent Jansz Ernststraat tot aan de oostzijde van de Buitenveldertselaan, (13) de oostzijde Buitenveldertselaan tot aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (14) de zuidzijde van de hoofdrijbaan van de De Boelelaan, (15) de oostzijde van de Europaboulevard en (16) de noordelijke teen van het talud van de ringweg A10,

 • Uitgesloten van de vergunninggebieden zijn die adressen die op de door het dagelijks bestuur vastgestelde garagelijst staan.

Artikel 3 Deelvergunninggebieden

Binnen de in artikel 2 genoemde vergunninggebieden worden de volgende deelgebieden onderscheiden:

 • Vergunninggebied Zuid-2.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Boerenwetering, (3) het midden van het Noorderamstelkanaal, (4) het midden van de Stadiongracht tot aan de Amstelveenseweg oostzijde, (5) de Amstelveenseweg oostzijde, (6) de noordgrens van het Vondelpark tot aan de (Eerste) Constantijn Huygenstraat en (7) de zuidkant van het Zandpad;

 • Vergunninggebied Zuid-2.2 (Apollo en Stadionbuurt),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van het Zuideramstelkanaal, (2) de achterzijde van de gevels van de zuidelijke bebouwing van de Diepenbrockstraat , (3) het midden van de Boerenwetering, (4) het midden van het Noorderamstelkanaal, (5) het midden van de Stadiongracht tot aan het parkeiland, (6) westelijke oeverlijn van de Schinkel (inclusief alle woonboten), (7) de ring A10, (8) het midden van de Amstelveenseweg tot aan het Zuideramstelkanaal en uitgezonderd het gebied dat begrensd wordt door: de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat; de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperiden; de westelijke kant van het Stadionplein en het midden van de Stadiongracht; de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat;

 • Vergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt),

   waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de zuidelijke kant van de rijweg op het Surinameplein, (2) de Amstelveenseweg oostzijde, (3) het midden van de Stadiongracht, (4) de denkbeeldige lijn westwaarts over de Schinkel tot en met woonboot no. 1aan het Jaagpad, het Spijtellaantje en de woonblokken aan de Generaal Vetterstraat (5) het Aalsmeerplein Zuidzijde en (6) het midden van de Westlandgracht;

 • Vergunninggebied Zuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion),

   waarvan de grenzen worden gevormd door (1) de voorzijde van de gevels van de noordelijke wand van de Eosstraat, tussen de Amstelveenseweg en de Hestiastraat, (2) de voorzijde van de gevels van de westelijke wand van de Hestiastraat, tussen de Eosstraat en de Laan der Hesperiden, (3) de westelijke kant van het Stadionplein, (4) het midden van de Stadiongracht en (5) de westelijke kant van de Amstelveenseweg tot aan de Eosstraat;

 • Vergunninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp),

  waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Singelgracht, (2) het midden van de Amstel, (3) het midden van de Ceintuurbaan, (4) het midden van de Boerenwetering;

 • Vergunninggebied Zuid-3.2 (Zuidpijp),

  waarvan de grenzen worden gevormd door: (1) het midden van de Ceintuurbaan, (2) het midden van de Amstel; (3) het midden van het Amstelkanaal, (4) het midden van de Boerenwetering;

 • Vergunninggebied Zuid-4.1(Rivierenbuurt Noord),

  waarvan de grenzen worden gevormd door het Amstelkanaal, de Amstel, het midden van de Vrijheidslaan, het midden van de Rooseveltlaan, het Europaplein, het Scheldeplein, de Wielingenstraat (inclusief P9) en de Boerenwetering;

 • Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) President Kennedylaan zuidzijde, (3) westzijde Europaboulevard, (4) het midden van de Rooseveltlaan, (5) het midden van de Vrijheidslaan;

 • Vergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt),

  waarvan de grenzen worden gevormd door (1) het midden van de Amstel, (2) noordelijke teen talud A10, (3) Europaboulevard westzijde, (4) de gevellijn van de bebouwing aan de President Kennedylaan zuidzijde.

Artikel 4 Vergunningenplafond per (deel)vergunninggebied (niet zijnde milieuparkeervergunning).

Het vergunningenplafond voor bewonersvergunningen en bedrijfsvergunningen gezamenlijk bedraagt:

 • Vergunninggebied Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel): 1300

 • Vergunninggebied Zuid-2.1 (Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier): 9500                             

 • Vergunninggebied Zuid-2.2 (Apollo-Stadionbuurt): 8500

 • Vergunninggebied Zuid-2.3 (Hoofddorpplein-Schinkelbuurt): 4600

 • Vergunninggebied Zuid-2.4 (Olympisch Kwartier en Stadion):90

 • Vergunninggebied Zuid-3.1 (Noordpijp): 3550

 • Vergunninggebied Zuid-3.2 (Zuidpijp): 4100

 • Vergunninggebied Zuid-4.1 (Rivierenbuurt Noord): 4500

 • Vergunninggebied Zuid-4.2 (Rivierenbuurt Zuid): 3500

 • Vergunninggebied Zuid-4.3 (Veluwebuurt): 1300

 • Vergunninggebied Zuid-5 (Prinses Irenebuurt): 1400

 • Vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas): 0

 • Vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert): 12000

Artikel 5 Milieuparkeervergunningenplafond per vergunninggebied

 • 1. In afwijking van de Parkeerverordening 2013 wordt het plafond voor milieuparkeervergunningen voor de vergunningsgebieden Zuid-1 t/m Zuid-5 en Zuid-7 vastgelegd op maximaal 5% als aandeel van het vergunningenplafond;

 • 2. Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een milieuparkeervergunning voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 16 lid 1 van de Parkeerverordening 2013 recht heeft op een milieuparkeervergunning voor bewoners met één verhoogd;

 • 3. Het vergunningenplafond wordt bij een aanvraag van een milieuparkeervergunning voor bedrijven, van een bedrijf die op grond van artikel 17 lid 1 van de Parkeerverordening 2013 recht heeft op een milieuparkeervergunning voor bedrijven met één verhoogd;

 • 4. Na verlening van een milieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld in lid 1 van dit artikel of een milieuparkeervergunning voor bedrijven wordt het vergunningenplafond terstond met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in art 4;

 • 5. Lid 2 t/m 4 zijn niet van toepassing op een vergunninggebied, waar het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond 0 (nul) bedraagt.

Artikel 6 Meeverhuisregeling

 • 1. Het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond wordt bij een aanvraag om een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor bewoners, van een bewoner die op grond van artikel 34 lid 4 van de Parkeerverordening 2013 recht heeft op 1 parkeervergunning met 1 verhoogd;

 • 2. Na verlening van een bewonersvergunning, dan wel milieuparkeervergunning voor bewoners als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt het vergunningenplafond dan wel milieuparkeervergunningenplafond meteen met één verlaagd tot het oorspronkelijke niveau, zoals genoemd in artikel 4;

 • 3. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op een vergunninggebied, waar het vergunningenplafond, dan wel milieuparkeervergunningenplafond krachtens artikel 4 of artikel 5 op nul is vastgesteld;

 • 4. Lid 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing bij een aanvraag voor een bedrijfsvergunning, dan wel een milieuparkeervergunning voor bedrijven.

Artikel 7 (Blok)tijden betaald parkeren.

Binnen het stadsdeel wordt parkeerbelasting geheven gedurende de volgende (blok)tijden:

 • In vergunninggebied Zuid-1:

  ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-2.1, voor het deel van het gebied waarvan de grenzen worden gevormd door: Koninginneweg westzijde, Emmastraat westzijde, het midden van het Noorder Amstelkanaal, het midden van de Stadiongracht, het midden van het Zuidkanaal, Amstelveenseweg westzijde, tot talud A10, het midden van de Schinkel, noordgrens stadsdeel, Amstelveenseweg oostzijde, zuidgrens van het Vondelpark:

  ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid 2.1, voor het deel van het gebied, waarvan de grenzen worden gevormd door: het Zandpad zuidzijde, het midden van de Singelgracht, het midden van de Boerenwetering, het midden van het Noorder Amstelkanaal, Emmastraat westzijde, Koninginneweg westzijde, zuidzijde Vondelpark:

  ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid 2.2:

  ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid 2.3:

  ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid 2.4:

  ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-3:

  ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-4.1:

  ma t/m za van 09.00 uur - 24.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-4.2:

  ma t/m za van 09.00 uur tot 21.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid 4.3:

  ma t/m za van 09.00 uur tot 21.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-5:

  ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-6:

  binnen de ringweg A10: ma t/m za van 09.00 uur - 21.00 uur;

  buiten  de ringweg A10: ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur;

 • In vergunninggebied Zuid-7:

  ma t/m vrij van 09.00 uur - 19.00 uur.

Artikel 8 Overloopgebieden.

 • 1. Zuid-1 (Bedrijventerrein Schinkel) wordt aangewezen als overloopgebied voor Zuid-2.3 (Hoofddorpplein en Schinkelbuurt) met een maximum van 500 vergunningen;

 • 2. Zuid 2 ((Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Willemspark-Concertgebouwbuurt, Museumkwartier, Apollo en Stadionbuurt, Olympisch Kwartier), fungeert als overloopgebied voor vergunninggebied Zuid-3.1 (Pijp Noord) met een maximum van 200 vergunningen;

 • 3. Zuid-4.3 (Rivierenbuurt/Veluwebuurt) wordt aangewezen als overloopgebied voor vergunninggebied 4.1, uitsluitend voor wat betreft de parkeerplaatsen aan de Mirandalaan, de Zuidelijke wandelweg vanaf no. 1 tot aan no. 39 beide zijden van de hoofdrijbaan (niet de ventweg), en vanaf no. 39 aan de zijde van de rijbaan waar het is toegestaan, alsmede de parkeervakken op het gedeelte van de ventweg aan de President Kennedylaan zuidzijde tussen no. 5 en de inrit  langs het Politiebureau no.11, met een maximum van 240 vergunningen.

Artikel 9 Aantal te verlenen bewoners- en milieuparkeervergunningen voor bewoners

 • 1. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen per zelfstandige woning bedraagt:

  • a.

   maximaal 1 in de deelvergunninggebieden Zuid-2.1, Zuid-2.3, Zuid 3.1, Zuid 3.2, Zuid 4.1 en Zuid 4.2,

  • b.

   maximaal 2 in vergunninggebied Zuid-1 en deelvergunninggebieden Zuid-2.2, Zuid-4.3 en vergunninggebied Zuid-5;

  • c.

   maximaal 3 in vergunninggebied Zuid-7;

  • d.

   0 in vergunninggebied Zuid-6 (Zuidas) en de deelvergunninggebieden Zuid 2.4 (Olympisch Stadion en Olympisch Kwartier); 

 • 2. Het aantal te verlenen bewonersvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bewoners per zelfstandige woning wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bedrijfsvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bedrijven;

 • 3. Het aantal bewonersvergunningen wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende milieuparkeervergunningen voor bewoners (conform artikel 9, lid 5 van de Parkeerverordening 2013);

 • 4. Het aantal te verlenen milieuparkeervergunningen voor bewoners wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen (conform artikel 16, lid 4 van de Parkeerverordening 2013);

 • 5. Indien binnen een vergunninggebied het vergunningenplafond is bereikt wordt per zelfstandige woning geen tweede bewonersvergunning, dan wel tweede milieuparkeervergunning voor bewoners verleend.

Artikel 10 Aantal te verlenen bedrijf- en milieuparkeervergunningen voor bedrijven

 • 1. Het aantal te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen per bedrijf bedraagt:

  • a.

   1 per 10 werknemers in alle (deel)vergunninggebieden uitgezonderd vergunninggebieden Zuid 1 en Zuid 7. Bedrijven tot en met 10 werknemers

       krijgen 1 vergunning, 11 tot en met 20 werknemers 2 vergunningen, enz.;

  • b.

   1 per 4 werknemers in vergunninggebied Zuid-1 (bedrijventerrein Schinkel) kentekengebonden of op code (niet kentekengebonden), waarbij bedrijven

       tot en met 4 werknemers 1 vergunning krijgen, 5 tot en met 8 werknemers 2 vergunningen, enz.;

  • c.

   maximaal 1 per 2 werknemers in vergunninggebied Zuid-7 (Buitenveldert);

  • d.

   0 in vergunninggebied Zuid 6 (Zuidas);

 • 2. Het aantal op basis van dit artikel te verlenen bedrijfsvergunningen wordt verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen op code, het aantal verleende hulpverlenervergunningen en het aantal verleende milieuparkeervergunningen voor bedrijven conform art.10 Parkeerverordening 2013;

 • 3. Het aantal op basis van dit artikel te verlenen milieuparkeervergunningen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal verleende bedrijfsvergunningen, het aantal verleende bedrijfsvergunningen op code en het aantal verleende hulpverlenervergunningen conform art.17 Parkeerverordening 2013;

 • 4. Indien het bedrijfswagens met een grijs kenteken betreft kan aan een bedrijf met minder dan 15 werknemers in dienstverband maximaal 3 extra bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen worden verleend;

 • 5. Het aantal per bedrijf te verlenen bedrijfsvergunningen dan wel milieuparkeervergunningen voor bedrijven wordt verminderd met het aantal op hetzelfde adres verleende bewonersvergunningen en milieuparkeervergunningen voor bewoners.

Artikel 11 Sportverenigingvergunning.

Gelet op artikel 13 lid 2 van de Parkeerverordening 2013 bedraagt het aantal te verlenen sportverenigingvergunningen in alle vergunninggebieden maximaal tien per sportorganisatie, waarbij het aantal af te geven vergunningen gerelateerd is aan het aantal leden met een uitgiftenorm 1 parkeervergunning op 10 ingeschreven en betalende leden.  

Artikel 12 De volkstuinvergunning.

 • 1. Een volkstuinvergunning wordt uitsluitend verleend aan een rechtspersoon die volgens zijn statuten tot doel heeft een volkstuincomplex te beheren en tevens ook over een volkstuincomplex beschikt in een vergunninggebied;

 • 2. Het aantal te verlenen volkstuinvergunningen bedraagt per volkstuincomplex maximaal 1 per 3 percelen.

Artikel 13 De maatschappelijke vergunning

 • 1. Het dagelijks bestuur verleent maatschappelijke vergunningen aan zorginstellingen en aan bureaus van de Politie Amsterdam-Amstelland en aan onderwijsinstellingen behorend tot het basis- en/of voortgezet onderwijs; 

 • 2. Het aantal te verlenen maatschappelijke vergunningen bedraagt per bureau van de Politie, en/of zorg- en/of onderwijsinstelling maximaal het aantal op basis van artikel 10 van de Verordening te verlenen bedrijfsvergunningen.

Artikel 14 Vergunningen op code (niet kentekengebonden)

 • 1. Het dagelijks bestuur kan op -gemotiveerd- verzoek van aanvrager de volgende vergunningen op code verlenen:

  • a.

   De maatschappelijke vergunning;

  • b.

   De hulpverleningsvergunning als bedoeld in artikel 15 van de Verordening;

  • c.

   De milieuparkeervergunning voor bedrijven als bedoeld in artikel 17 van de Verordening, indien is voldaan aan het 1e lid onder a. of b. van artikel 18 van de Verordening;

  • d.

   De autodeelvergunning, als bedoeld in artikel 19 van de Verordening;

  • e.

   De bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 10 van de Verordening indien voldaan is aan het 1e lid onder a. of b. van artikel 11 van de verordening;

 • 2. Voor de vergunninggebieden Zuid-4, Zuid-5, Zuid-6 en Zuid-7 geldt tevens dat op verzoek van aanvrager de volgende vergunningen op code kunnen worden verleend:

  • a.

   De sportverenigingvergunning, als bedoeld in artikel 13 van de Verordening;

  • b.

   De volkstuinvergunning, als bedoeld in artikel 14 van de Verordening;

  • c.

   De belanghebbendenvergunning, als bedoeld in artikel 25 van de Verordening.

Artikel 15 Ambulante handelaar.

De ambulante handelaar komt op basis van artikel 10 van de Parkeerverordening 2013 slechts voor een bedrijfsvergunning, dan wel een milieuparkeervergunning voor bedrijven in aanmerking indien hij minimaal drie dagen werkzaam is in het vergunninggebied waarvoor de bedrijfsvergunning wordt gevraagd.

Artikel 16 Beperking geldigheid parkeervergunningen

 • 1. Een bewonersvergunning, bedrijfsvergunning, overloopvergunning,  milieuparkeervergunning voor bewoners, milieuparkeervergunning voor bedrijven, sportverenigingvergunning, volkstuinvergunning, autodeelvergunning, maatschappelijke vergunning en mantelzorgvergunning zijn niet geldig van ma t/m za tussen 09.00 uur en 18.00 uur in de volgende (gedeelten) van straten, in de:

  • Pieter Corneliszoon Hooftstraat, tussen de Van Baerlestraat en de Hobbemastraat;

  • Van Baerlestraat, tussen de Vossiusstraat en de De Lairessestraat;

  • Cornelis Schuytstraat, tussen de Willemsparkweg tot en met het pleintje ter hoogte van de Johannes Verhulststraat;

  • Beethovenstraat, tussen de Apollolaan en de Stadionweg;

  • Ferdinand Bolstraat, tussen de Stadhouderskade t/m het Cornelis Troostplein;

  • De Ceintuurbaan tussen de Ruysdaelkade en het Sarphatipark;

  • Albert Cuypstraat; Hoofddorpweg; Zeilstraat; Van Woustraat, Rijnstraat, Maasstraat  tussen de Amstelkade Uiterwaardenstraat en Scheldestraat;

 • 2. In alle blauwe zones in Buitenveldert;

 • 3. Aan de zuidzijde van de Fred Roeskestraat tussen de percelen

  huisnummers 91 en 103 (t.b.v. uitvaartcentrum).

Artikel 17 Parkeerduurbeperking

1. Binnen het stadsdeel geldt een parkeerduurbeperking als bedoeld in artikel 31 van de Parkeerverordening 2013 van 60 minuten in de volgende straten of gebieden en

tijdperioden:

 • Van Woustraat:

  ma t/m vrij. 09.00 uur - 16.00 uur en za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Zeilstraat:

  ma t/m vrij. 09.00 uur - 16.00 uur en za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Hoofddorpweg:

  ma t/m vrij. 09.00 uur - 16.00 uur en za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Ceintuurbaan tussen Ruysdaelkade en Sarphatipark:

  ma t/m za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Ferdinand Bolstraat, tussen Ceintuurbaan, tot en met het Cornelis Troostplein:

  ma t/m za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Beethovenstraat tussen Apollolaan en Stadionweg:

  ma t/m za  09.00 uur - 18.00 uur;

 • Rijnstraat:

  ma t/m za. 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Maasstraat tussen de Amstelkade en de Uiterwaardenstraat:

  Ma t/m za 09.00 uur - 18.00 uur;

 • Scheldestraat:

  ma t/m za 09.00 uur - 18.00 uur.

Artikel 18 Belanghebbendenparkeerplaatsen en parkeervergunningen.

 • Een belanghebbendenparkeerplaats wordt op aanvraag op kenteken toegekend aan:

 • 1. Hulpverleners in de eerste lijnzorg (huisartsen, verloskundigen), indien er geen beschikking is over een bij het praktijkadres of huisadres gelegen stallingsplaats.

  Voor deze doelgroep worden per belanghebbendenparkeerplaats maximaal 3 belanghebbendenvergunningen op kenteken verleend;

 • 2. Beroepsconsuls met een maximum van 1 gereserveerde parkeerplaats;

 • 3. Autodeelorganisaties

Artikel 19 Ingangsdatum parkeervergunningen en bijzondere vergunningen                                                       

De ingangsdatum van parkeervergunningen en bijzondere vergunningen is altijd de eerste dag van de maand.

Artikel 20 Hardheidsclausule.

Het dagelijks bestuur is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit uitwerkingsbesluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in dit uitwerkingsbesluit.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit uitwerkingsbesluit treedt in werking een dag na publicatie      

Artikel 22 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2013.