Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Slochteren

Woonplan 2010-2020 Gemeente Slochteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Slochteren
Officiële naam regelingWoonplan 2010-2020 Gemeente Slochteren
CiteertitelWoonplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2011Nieuwe regeling

27-01-2011

't Bokkeblad, 02-02-2011

2010/2757

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonplan 2010-2020 Gemeente Slochteren

De raad van de gemeente Slochteren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010;

gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht:

Enig-artikel

besluit:

Vaststellen van het Woonplan

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2011

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.