Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel afwijkende norm co-ouderschap en vermogensgrens co-ouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel afwijkende norm co-ouderschap en vermogensgrens co-ouder
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend.
 2. Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nvt

16-12-2010

nvt
01-01-2011nvt

16-12-2010

N.v.t.

nvt

Tekst van de regeling

Relevante artikelen, wetten, verordeningen en handboeken

- WWB artikel 4 lid 1 onder a en b (definitie van alleenstaande en alleenstaande ouder)

- WWB artikel 18 lid 1 (bijstand afstemmen op omstandigheden van belanghebbende)

- WIJ artikel 4 onder eerste twee aandachtstreepjes (definitie alleenstaande en alleenstaande ouder)

- WIJ artikel 36 lid 6 (inkomensvoorziening afstemmen in geval van co-ouderschap)

Handboek Schulinck WWB

- Bijstand > 6. Algemene bijstand > 10. Co-ouders

Handboek Schulinck WIJ.

- Inkomensvoorziening > 2. Hoogte inkomensvoorziening > 6. Co-ouders

Algemeen

Het komt regelmatig voor dat partners die gescheiden zijn de zorg voor de kinderen in tijd verdelen. Dit wordt co-ouderschap genoemd. Een bekend voorbeeld is de situatie waarin de kinderen door de week bij de moeder en in het weekend bij de vader verblijven. De WWB en WIJ kennen geen aparte norm voor een co-ouder. Die norm moet dus afwijkend van de landelijke norm worden vastgesteld.

Artikel 1 Hoogte van de norm

 • 1 1. De afwijkende norm bestaat voor een deel uit de norm voor een alleenstaande ouder en voor een deel uit de norm voor een alleenstaande. Bijvoorbeeld: het kind verblijft 4 dagen in de week bij betrokkene. Berekening norm: 4/7 x (rijks)norm alleenstaande ouder + 3/7 x (rijks)norm alleenstaande. Vervolgens wordt de toeslag bepaald op grond van de Toeslagverordening. 

 • 2 Bij een tijdelijke, incidentele wijziging van de omgangsregeling door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, korter dan een maand, wijzigt de uitkering niet. Noch ten nadele noch ten voordele van belanghebbende.

Artikel 2 Noodzakelijk onderzoek en bewijsstukken

 • 1 De feitelijke situatie is bepalend voor de norm die toegekend wordt. Ook als deze afwijkt van een omgangsregeling die door de rechter is vastgesteld of onderling op schrift gestelde afspraken.

 • 2 Als de omgangsregeling is vastgelegd in een uitspraak van de rechter moet die worden ingeleverd. Een dergelijke formele regeling kan echter niet worden geëist.

 • 3 Het recht hebben en ontvangen van de Kinderbijslag is niet bepalend.

  Toelichting

  Het onderzoek dat de verhaalsambtenaar doet in het kader van de onderhoudsplicht en vaststelling van de hoogte van de verhaalsbijdrage kan informatie opleveren over de afspraken en uitvoering van de omgangsregeling. De lezing van de onderhoudsplichtige kan afwijken van de lezing van de uitkeringsgerechtigde. Het is dus handig om het verhaalswerkproces te raadplegen of de verhaalsambtenaar om informatie te vragen.

  Als niet noodzakelijke kosten worden beschouwd:

  • Reiskosten van de kinderen, dubbel speelgoed, kleding e.d., die het gevolg zijn van het feit dat de kinderen gedeeltelijk bij twee ouders wonen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om eventuele kostenproblemen zelf op te lossen.

  Zie voor jurisprudentie Handboek Schulinck

Artikel 3 Vaststelling vermogen

 • 1 De vermogensgrens in geval van co-ouderschap is de grens die geldt voor een alleenstaande ouder zoals genoemd in artikel 34 lid 3 onder b.

  Toelichting

  Een strikte uitleg van de wet zou betekenen dat de vermogensgrens – net als de norm – afwijkend wordt vastgesteld. Dit is echter erg omslachtig en zeker bij tussentijdse wijzigingen moeilijk uitvoerbaar. Er is daarom gekozen voor een goed uitvoerbaar alternatief , die bovendien voordelig is voor belanghebbende.