Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregel normwijziging bij verblijf in een inrichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregel normwijziging bij verblijf in een inrichting
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nvt

16-12-2010

nvt
01-01-2011nvt

16-12-2010

N.v.t.

nvt

Tekst van de regeling

Relevante artikelen, wetten, verordeningen en handboeken

- WWB artikel 23 (norm bij verblijf in een inrichting)

- WIJ artikel 29 (norm bij verblijf in een inrichting)

- WIJ artikel 42 lid 1 sub j (jongeren van 18 tot en met 20 hebben geen recht op inkomensvoorziening bij verblijf in een inrichting)

Handboek Schulinck WWB

- Bijstand > 6. Algemene bijstand > 8. Personen die in een inrichting verblijven.

Handboek Schulinck WIJ.

- Inkomensvoorziening > 1. Recht op inkomensvoorziening > 2. Geen recht op inkomensvoorziening > 11. Jongeren van 18 tot en met 20 jaar in een inrichting.

- Inkomensvoorziening > 2. Hoogte inkomensvoorziening > 5. Rechthebbenden die in een inrichting verblijven > 3. Jongeren van 21 tot en met 26 jaar.

Algemeen

In aanvulling op Handboek Schulink WWB en WIJ geeft deze beleidsregel een richtlijn voor het moment waarop de norm bij verblijf in een inrichting ingaat en hoe omgegaan wordt met het begrip “tijdelijk buiten de gemeente verblijven” in geval van opname in een inrichting.

Artikel 1 Ingangsdatum wijziging norm bij opname

  • 1 Na opname in een inrichting wordt de norm gewijzigd naar de norm voor verblijf in een inrichting met ingang van de 1e van de maand nadat belanghebbende een volle maand opgenomen is geweest.

  • 2 Bij verlaten van de inrichting wordt de norm gewijzigd naar de norm van een zelfstandig wonende met ingang van de dag van ontslag.

Toelichting 1 Sub 1

Vanwege het praktische gegeven dat opnames in inrichting van (zeer) korte duur kunnen zijn en er, met name in het geval van opname in psychiatrische inrichting, sprake kan zijn van herhaalde (korte) opnames kort achter elkaar, is het - mede gelet op de administratieve last - niet wenselijk om de norm (telkens) meteen om te zetten. Bovendien zou in voorkomende gevallen ook steeds bijzondere bijstandsverlening aan de orde kunnen zijn voor de doorlopende vaste lasten.