Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Muiden

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Muiden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.1 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2012Onbekend

24-10-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

AANWIJZINGSBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van Muiden;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

Besluit:

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

Gemeentesecretaris

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar vastgesteld bij B&W-besluit van 24 maart 1998 wordt ingetrokken met ingang van de hieronder genoemde datum.

Dit besluit treedt in werking op 24 oktober 2012.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2012.

de secretaris,

mr. M.J. Schadé

de burgemeester,

M.L. de Pater – van der Meer