Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Verhuurtarieven t Kielzog en andere ruimten gemeente Hoogezand- Sappemeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingVerhuurtarieven t Kielzog en andere ruimten gemeente Hoogezand- Sappemeer 2012
CiteertitelVerhuurtarieven t Kielzog en andere ruimten gemeente Hoogezand- Sappemeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

07-11-2011

Regiokrant, 23 november 2011

Geen

Tekst van de regeling

Artikel 1 Tarieven voor de verhuur van het kielzog en andere ruimten voor niet-commerciële doeleinden

 • A.KIELZOG

  Huurprijzen voor het Kielzog per dagdeel€263,25
  Voor een repetitie in samenhang met een uitvoering, en uitsluitend voor in de gemeente Hoogezand-Sappemeer gevestigde verenigingen€ 58,70
 • In de huurprijs is inbegrepen:

  • -

   Zaal + toneel + 2 kleedkamers;

  • -

   Standaardzaalopstelling en zaalinrichting door het beheer,

  • -

   idem standaardtoneelopstelling;

  • -

   Inschakeling van de vaste spreek/geluids- en lichtinstallatie;

  • -

   Desgewenst een elektronische piano.

  Niet in de huurprijs begrepen:

  • -

   Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalopstelling en zaalinrichting;

  • -

   Wijziging/uitbreiding van belichting en geluid, dan wel het vervaardigen van geluid- en lichtplannen;

  • -

   Het gebruik en bediening van het lichtorgel/computer;

  • -

   Zanginstallatie, extra materialen en overige voorzieningen;

  • -

   Begeleiding, enzovoort.

  Prijsopgave kan aangevraagd worden voor genoemde extra werkzaamheden (tegen de werkelijk gemaakte kosten, per uur) en voorzieningen.

 • B.DE KLEINE ZAAL ('DE WERF')

  Huurprijs voor de kleine zaal ('de Werf') per dagdeel € 53,00
 • (Verhuur door het Kielzog, uitsluitend in samenhang met huur

  van het Kielzog, alleen in het weekend, voor publiek toegankelijk) 

  Niet in de huurprijs begrepen:

  -    Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

  -    Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

  -    Extra materialen en overige voorzieningen;

  -    Begeleiding, enzovoort.

 • C. HUURPRIJZEN OVERIGE RUIMTEN

  Trouwzaal of raadzaal in vergaderopstelling € 39,25
  Raad + trouwzaal in vergaderopstelling € 81,25
  Raad + trouwzaal voor overige activiteiten€162,55
  Overige vergaderruimten en lokalen van de muziekschool en De Werf als kleed/oefenruimte (beperkt beschikbaar) € 22,45
 • (Verhuur door het Kielzog, uitsluitend in samenhang met huur van

  het Kielzog en raad-/trouwzaal, alleen in het weekend)

                                                

  Korting

  Bij huur van twee achtereenvolgende dagdelen bedraagt de huurprijs

  1,5 x het voor het dagdeel geldende tarief en bij drie achtereenvolgende dagdelen (gehele dag) 2,0 x het voor het dagdeel geldende tarief.

   

  Toeslag

  Bij gebruik van het Kielzog op zon- en feestdagen kan een toeslag op de beheers- en personeelskosten van 100% worden geheven.

   

  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 2 Tarieven voor de verhuur van het Kielzog en andere ruimten voor commerciële doeleinden 2012

 • A.KIELZOG

  Huurprijzen voor het Kielzog per dagdeel € 575,25
 • In de huurprijs is begrepen:

  • -

   2 uur opbouw aansluitend aan het dagdeel waarop de activiteit plaatsvindt;

  • -

   1 uur afbouw aansluitend aan het dagdeel waarop de activiteit plaatsvindt.

   

  Niet in de huurprijs begrepen:

  • -

   Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalopstelling en zaalinrichting;

  • -

    Wijziging/uitbreiding van belichting en geluid, dan wel het vervaardigen van geluid- en lichtplannen;

  • -

   Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

  • -

   Extra materialen en overige voorzieningen;

  • -

   Begeleiding, enzovoort.

   

 • B.KLEINE ZAAL

  Huurprijs voor de kleine zaal per dagdeel€ 113,10
 • (Verhuur door het Kielzog uitsluitend in samenhang met huur van

  het Kielzog, alleen in het weekend, voor publiek toegankelijk)   

   

  Niet in de huurprijs begrepen:

  -    Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

  -    Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

  -    Extra materialen en overige voorzieningen;

  -    Begeleiding, enzovoort.

   

 • C.HUURPRIJZEN OVERIGE RUIMTEN

  Trouwzaal of raadzaal in vergaderopstelling€ 42,80
  Raad + trouwzaal in vergaderopstelling€ 97,50
  Raad + trouwzaal voor overige activiteiten€195,05
  Overige vergaderruimten, lokalen van de muziekschool en De Werf als kleed/oefenruimte (beperkt beschikbaar)€ 26,90
 • Niet in de huurprijs begrepen:

  -  Wijziging/uitbreiding van de standaardzaalinrichting;

  -  Het gebruik en bediening van de licht- en geluidsinstallatie;

  -  Extra materialen en overige voorzieningen;

  -  Begeleiding, enzovoort.

   

  Toeslag

  Bij gebruik van het Kielzog op zon- en feestdagen wordt een toeslag op de beheers- en personeelskosten van 100% worden geheven.

   

  Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De verordening  'Tarieven verhuur het Kielzog en andere ruimten 2011’ van 13 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieven gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verhuurtarieven het Kielzog en andere ruimten 2012’.