Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Het Bildt

Sportverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Het Bildt
Officiële naam regelingSportverordening 2011
CiteertitelRegeling van de tarieven voor het gebruik van de ge-meentelijke sportaccommodaties 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Sportnota gemeente het Bildt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201101-01-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Regeling van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties 2011.

A. Gymnastieklokalen

Artikel 1

Voor het gebruik van gymnastieklokalen zijn de in dit onderdeel genoemde tarie-ven verschuldigd.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  gymnastieklokalen: de gymnastieklokalen te St.-Annaparochie (Dordtse Straat), St.-Jacobiparochie (Oosteinde), Oudebildtzijl (Monnikebildtdijk) en Minnertsga (Sportfinne)

 • 2.

  gebruik: in de regeling tot het ingebruikgeven van gymnastieklokalen onderscheiden categorieën van gebruik (zie I, onderdeel B)

Artikel 3

de tarieven voor het gebruik van gymnastieklokalen bedragen:

 • A.

  vast gebruik voor sportdoeleinden:

  alle lokalen € 134,03 per jaar per wekelijks uur.

 • B.

  Incidenteel gebruik voor sportdoeleinden:

  • a.

   alle lokalen € 7,05

  • b.

   voor het afzonderlijk gebruik van kleed- en € 7,05

   douchegelegenheden

 • C.

  Commercieel gebruik: € 20,96

 • D.

  Ander gebruik: alle lokalen:

  • a.

   maandag t/m vrijdag € 44,97

  • b.

   zaterdag, zon- en feestdagen € 81,46

B. Gemeentelijke sportterreinen c.a.

Artikel 1

Voor het gebruik van de gemeentelijke sportterreinen c.a. zijn de in deze regeling genoemde tarieven verschuldigd.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

Gemeentelijke sportterreinen c.a.: voetbalveld, oefenhoek, kaatsveld, ijsbaan, tennisbaan, recreatief sportveld, kleedgebouwen voor zover deze accommodaties in eigendom of beheer zijn van de gemeente.

 • I

  de tarieven voor het gebruik van de sportterreinen bedragen:

  • A.

   per seizoen:

   • a

    voor een voetbalveld/oefenhoek € 2270,96

   • b.

    voor een kaatsveld € 1623,48

   • c.

    voor een ijsbaan

    • 1.

     voor de ijsbanen te St.-Jacobiparochie € 635,74

     en Minnertsga

    • 2.

     voor de ijsbanen te Vrouwenparochie, € 423,47

     en Oudebildtzijl

   • d.

    voor het sport-/speelveld Nij Altoenae en € 1623,48

    het tipelveld aan de Kadal

  • B.

   los gebruik:

   • a.

    voor het gebruik van de sportterreinen voor kleine activiteiten

    € 20,96 per dag of een gedeelte daarvan en

   • b.

    voor het gebruik van de sportterreinen voor grote evenementen

    € 200,54 per dag of een gedeelte daarvan.

 • II

  ingeval een gebruiker van een terrein het gehele onderhoud en beheer van een terrein op zich neemt, kan van bovenstaande tariefstelling worden afge-weken. Een en ander zal van geval tot geval door de raad worden beoordeeld.

 • III

  Dit besluit tot wijziging van de verordening die kan worden aangehaald als “De Bildtse Sportverordening” treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2011.

Ondertekening

Burgemeester en Wethouders

van de gemeente het Bildt,

, G. Krol, burgemeester

, R.C. Goeman, secretaris