Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatie-voorzieningen (P.B. 1995, no.196)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatie-voorzieningen (P.B. 1995, no.196)
CiteertitelBeschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen
Vastgesteld doorMinister van Verkeer en Vervoer
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen (P.B. 1999, no. 187) behorende bijlagen, worden vervangen door de bij de ministeriële beschikking van 24 maart 2000 (PB 2000, no. 34) behorende bijlagen.

De bij de Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen (P.B. 1999, no. 187) behorende bijlagen, zoals laatstelijk gewijzigd bij ministeriële beschikking met algemene werking van de 24ste maart 2000 (P.B. 2000, no. 34), worden vervangen door de bij de ministeriële beschikking van 19 oktober 2000 (PB 2000, 136) behorende bijlagen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196), Artikel 31

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste oktober 1999 ter uitvoering van artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatie-voorzieningen (P.B. 1995, no.196)

Artikel 1

Als vergoedingen, bedoeld in artikel 31 van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196), worden vastgesteld de vergoedingen die zijn opgenomen in de bij deze ministeriële beschikking behorende bijlage2

Artikel 2

Deze ministeriële beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 3

Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van heden.

Artikel 4

Deze ministeriële beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen.