Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koninkrijksdeel Curaçao

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B.1979, no 28)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieKoninkrijksdeel Curaçao
Officiële naam regelingMINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B.1979, no 28)
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs en Cultuur
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening basisonderwijs P.B. 1979, no. 28), art. 7, vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIELE BESCHIKKING van de 28ste juli 1982 ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs (P.B.1979, no 28)

Artikel 1

Het vak Papiamentse taal kan in het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden gegeven worden in het laatste leerjaar van een school voor basisonderwijs. Het onderwijs in dit vak bedraagt ten hoogste 45 minuten per week.

Artikel 2

Het vak Engelse taal kan in de eilandgebieden Aruba, Bonaire en Curaçao gegeven worden in de laatste twee leerjaren van een school voor basisonderwijs. Het onderwijs in dit vak bedraagt per leerjaar ten hoogste 90 minuten per week.

Artikel 3

Het vak Spaanse taal kan worden gegeven in de laatste twee leerjaren van een school voor basisonderwijs. Het onderwijs in dit vak bedraagt per leerjaar ten hoogste 90 minuten per week.

Artikel 4

Deze beschikking, welke in het Publicatieblad zal worden opgenomen, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad.