Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 19de maart 1974 ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 19de maart 1974 ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. I960, no. 83), artikel 7, zesde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-197401-01-1972Nieuwe regeling

19-03-1974

P.B. 1974, no. 48

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 19de maart 1974 ter uitvoering van artikel 7, zesde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83)

Artikel 1

De bedragen voor het ouderdomspensioen bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), zoals gewijzigd, worden voor het jaar 1972 vastgesteld als volgt:

  • a.

    Het ouderdomspensioen bedraagt, behoudens het overigens in artikel 7 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) bepaalde, ƒ 72,— per maand;

  • b.

    Het ouderdomspensioen van de gehuwde man en dat van de gehuwde vrouw, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder c, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) bedraagt ƒ 124,— per maand.

Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 1972.