Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Warenlandsverordening (Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Warenlandsverordening (Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen)
CiteertitelLandsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijlage is niet opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Warenlandsverordening, art. 3, eerste lid, onder a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-200525-11-2004Nieuwe regeling

25-06-2005

P.B. 2005, no. 60

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de februari 2005 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Warenlandsverordening (Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen)

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  quantum satis : het toevoegen van zoetstoffen overeenkomstig goede produktiemethoden in hoeveelheden die niet groter zijn dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet misleid wordt;

 • b.

  gaseosa : de als zodanig aangeduide waar, welke bestaat uit een niet-alcoholhoudende drank op basis van water, waaraan zijn toegevoegd kooldioxide, zoetstoffen en aroma’s;

 • c.

  snacks : voorverpakte, gearomatiseerde, gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten;

 • d.

  ‘tafelbier‘, ‘bière de table’en ‘table beer’ : de als zodanig aangeduide waar met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6% met uitzondering van ‘Obergaeriges Einfachbier’;

 • e.

  cyclaamzuur : cyclaamzuur en de natrium- en calciumzouten daarvan;

 • f.

  saccharine : saccharine en de natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan;

 • g.

  neohesperidine : neohesperidine dihydrocalchone.

Artikel 2

 • 1.

  Onverminderd andere wettelijke bepalingen mogen zoetstoffen slechts aanwezig zijn in de volgende eet- of drinkwaren:

  • a.

   eet- of drinkwaren die uitsluitend bestemd zijn voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar die voldoet aan dit landsbesluit; of

  • b.

   samengestelde eet- of drinkwaren:

   • -

    zonder toegevoegde suikers of met verlaagde energiewaarde;

   • -

    bestemd voor een hypocalorisch dieet; en

   • -

    met een verlengde houdbaarheid;

met uitzondering van baby- en zuigelingenvoeding.

2.In eet- en drinkwaren zijn slechts zoetstoffen aanwezig met inachtneming van de bijlage.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking de dag na de uitgifte van het Publicatieblad waarin het geplaatst is, en werkt terug tot en met 25 november 2004.

Artikel 4

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen.