Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Liesveld

Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Liesveld
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerexcessen
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerexcessen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Liesveld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201119-01-2015nieuwe regeling

28-11-2011

Het Kontakt, 08-12-2011

LSV1115882/11912

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Liesveld,

Gelezen de ambtelijke voorstellen van het team Juridische zaken/OOV d.d. 6 oktober 2011;

Gelet op het onderstaande artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening Liesveld 2011, vastgesteld door de raad op 31 mei 2011;

B e s l u i t e n

 • I.

  De bebouwde kommen van de kernen Groot-Ammers, Langerak, Nieuwpoort, Streefkerk (gemeente Liesveld) aan te wijzen, waar het:

  • -

   op grond van artikel 5:6, lid 1 sub a, van de Algemene Plaatselijke Verordening Liesveld 2011 (APV), verboden is een voertuig (incl. aanhang-

   wagen) dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden

   wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben geplaatst, en;

  • -

   op grond van artikel 5:6, lid 1 sub b, van de APV, verboden is een voertuig te parkeren.

 • II.

  Het aanwijzingsbesluit d.d. 28 oktober 2003, ten aanzien van het onderwerp dat betrekking heeft op het bepaalde in artikel 5:6 APV, in te trekken.

 • III.

  De wijziging van de verordening genoemd onder I in werking te laten treden op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Bleskensgraaf, 28 november 2011

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Liesveld,

de secretaris, de waarnemend burgemeester,

Ir. J.C. van Ginkel, mr. drs. W. Gradisen