Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 5de juni 2007, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f, van de Landsverordening zorginstellingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 5de juni 2007, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f, van de Landsverordening zorginstellingen
CiteertitelBeschikking grensbedrag medische apparaten
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

P.B. 2007, no. 19

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening zorginstellingen, artikel 3, eerste lid, onder f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2007Nieuwe regeling

05-06-2007

P.B. 2007, no. 37

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 5de juni 2007, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f, van de Landsverordening zorginstellingen

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f, van de Landsverordening zorginstellingen wordt bepaald op NAF. 50.000,00.

Artikel 2

Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Landsverordening zorginstellingen in werking treedt.

Artikel 4

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking grensbedrag medische apparaten.