Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 3de mei 2007 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 3de mei 2007 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorMinister van Economische Zaken en Arbeidszaken
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67), de artikelen 1 en 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2007Nieuwe regeling

03-05-2007

P.B. 2007, no. 31

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 3de mei 2007 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 (P.B. 1994, no. 67)

Artikel 1

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt in 2007 een enquête onder de bedrijven en instellingen, de Nationale Rekeningen enquête 2007.

De enquête, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

de vragenlijst Jaarverslag 2006;

de Questionnaire Import and Export 2006 dat in verband met een onderzoek naar de import en export op St. Maarten in deze enquête is opgenomen;

de vragenlijst Jaarverslag 2006 voor verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen; en

de vragenlijst Jaarverslag 2006 voor kredietverlenende instellingen.

De vragenlijsten, genoemd in het tweede lid, zijn in de bijlage behorende bij deze beschikking opgenomen.

Artikel 2

Alle bedrijven, organisaties en stichtingen die in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen steekproeven vallen, zijn verplicht de vragenlijsten, bedoeld in artikel 1, in te vullen.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vragenlijsten dienen vóór 1 augustus 2007 bij de in artikel 2 bedoelde bedrijven, organisaties en stichtingen te worden afgeleverd.

Artikel 4

Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.