Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201122-10-2016Nieuwe verordening

29-09-2011

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2011;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voor¬schrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

besluit:

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

 

Artikel 1

zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastge¬steld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner;

 

Artikel 2

deze verordening treedt in werking direct na bekendmaking.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 29 september 2011.

de griffier,                        de voorzitter,

 

P.A.M. Goedvolk            A.F. Bonthuis