Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schermer

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schermer
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit bvan 1 december 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO, artikel 2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201108-04-2013Onbekend

28-06-2011

De Uitkomst, 05-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Schermer;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

Artikel I

In te trekken het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren van 1 december 2010;

Artikel II

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, de volgende gemeenteambtenaren:

 • 1.

  De heer C. van den Berg, teamcoördinator sector Middelen of bij zijn afwezigheid de heer H. Ortelee, beleidsmedewerker Wet WOZ en gemeentelijke belastingen

  voor het vaststellen en invorderen van de aanslagen van de navolgende belastingen:

  • -

   onroerende-zaakbelastingen;

  • -

   belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten;

  • -

   afvalstoffenheffing;

  • -

   rioolheffing;

  • -

   toeristenbelasting;

  • -

   lijkbezorgingrechten, voor zover bij kohier geheven;

  • -

   leges voor zover betreft Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie, artikel 1.8.5 en hoofdstuk 10 Gemeentearchief, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 en opvolgende verordeningen.

 • 2.

  Mevrouw A.F.M. Schipper, teamcoördinator Maatschappelijke zaken, of bij haar afwezigheid de heer D.J. Butter, integraal coördinator

  voor het vaststellen en invorderen van de aanslagen/kennisgevingen van de navolgende belastingen:

  • -

   leges behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 en opvolgende verordeningen, voor zover betreft:

   Titel 1 Algemene dienstverlening, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand, hoofdstuk 2 Reisdocumenten, hoofdstuk 3 Rijbewijzen, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister, hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoofdstuk 7 Bestuursstukken, hoofdstuk 9 Overige Publiekszaken.

Artikel III

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

Mevrouw A.C.A.Uitendaal, teamcoördinator Ruimte, of bij haar afwezigheid de heer D.J. Butter, integraal coördinator

voor het vaststellen van de aanslagen/kennisgevingen van de navolgende belastingen:

 • -

  lijkbezorgingsrechten, voor zover niet bij kohier geheven;

 • -

  leges behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 en opvolgende verordeningen, voor zover betreft:

  Titel 1 Algemene dienstverlening, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie, artikelen 1.8.1 tot en met 1.8.4, hoofdstuk 11 Huisvestingswet, hoofdstuk 12 Marktstandplaatsen, hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet, hoofdstuk 14 Kansspelen, hoofdstuk 15 Telecommunicatie, hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer, hoofdstuk 17 Diversen.

  Titel 2 Diensten vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn.

Artikel IV

Aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaren:

de heer C. van den Berg, teamcoördinator sector Middelen of bij zijn afwezigheid de heer H.Ortelee, beleidsmedewerker Wet WOZ en gemeentelijke belastingen

voor het invorderen van de aanslagen/kennisgevingen van de navolgende belastingen:

 • -

  lijkbezorgingsrechten, voor zover niet bij kohier geheven;

 • -

  leges behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 en  opvolgende verordeningen, voor zover betreft:

  Titel 1 Algemene dienstverlening, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie, artikelen 1.8.1 tot en met 1.8.4, hoofdstuk 11 Huisvestingswet, hoofdstuk 12 Marktstandplaatsen, hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet, hoofdstuk 14 Kansspelen, hoofdstuk 15 Telecommunicatie, hoofdstuk 16 Verkeer en  vervoer, hoofdstuk 17 Diversen.

  Titel 2 Diensten vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn.

Op 28 juni 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schermer conform vorengenoemde aanwijzing besloten.

Dit besluit treedt in werking op 6 juli 2011.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,