Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Slochteren

Bouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Slochteren
Officiële naam regelingBouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
CiteertitelBouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGR, gemeenschappelijke regeling, Meerstad, bouwverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201104-07-2013Nieuwe regeling

07-07-2011

't Bokkeblad, 20-07-2011

2011/3348

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

De raad van de gemeente Slochteren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2011 ;

gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht:

b e s l u i t :

I de Bouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad 2010, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad op 7 oktober 2010, van toepassing te verklaren per 1 augustus 2011 voor het gebied dat samenvalt met de bestemming Woongebied (uit te werken) van het bestemmingsplan Meerstad-Midden zoals vastgesteld op 20 december 2007, waarbij

 • -

  de Bouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad voor bedoeld gebied prevaleert boven de Bouwverordening van de gemeente Slochteren zoals vastgesteld op 30 september 2010;

 • -

  waar Dagelijks Bestuur staat burgemeester en wethouders wordt gelezen;

 • -

  waar Algemeen Bestuur staat gemeenteraad wordt gelezen;

 • -

  waar het bestuur van de GR Meerstad staat wordt gelezen het gemeentebestuur van Slochteren;

 • -

  waar verwezen wordt naar de bijlagen wordt gelezen de bijlagen van de bouwverordening van de gemeente Slochteren;

II in te stemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders om de leden van de Welstandscommissie Gemeenschappelijke Regeling Meerstad, zoals deze zijn benoemd door het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad bij besluit van 26 maart 2010, te benoemen als welstandscommissie als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Bouwverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad, voor het gebied waarvoor die verordening van toepassing is verklaard.

III Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2011 of zoveel eerder of later als de bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunningen binnen het taakgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad terugkeert bij de gemeenten Groningen en Slochteren.

IV Dit besluit bekend te maken in ’t Bokkeblad.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2011.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.