Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening onroerende-zaakbelastingen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening onroerende-zaakbelastingen 2007
CiteertitelVerordening onroerende-zaakbelastingen 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220 t/m 220h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201001-01-2012Art. 5

28-01-2010

2010 - 017

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 12 januari 2010; gelet op artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2007 (7e wijziging).

Artikel 1 en 5

eerste lid, sub a en sub b 2, wordt gewijzigd en gelezen als volgt: 1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor: a. de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,0952 % b. de eigenarenbelasting: 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1202 %

Artikel 2

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Ondertekening

Wieringerwerf, 28 januari 2010 De raad voornoemd, S. Kromkamp, griffier voorzitter