Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanwijzingsbesluit APV indieningstermijn vergunningaanvragen Beemster Feestweek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit APV indieningstermijn vergunningaanvragen Beemster Feestweek
CiteertitelAanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

16-12-2010

Beemster op Zondag 23/24 december 2010

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening (betreft de indieningstermijn van vergunningaanvragen)

De burgemeester van Beemster;

gelezen artikel 1.3, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010,

gelet op artikel 174 van de Gemeentewet,

besluit:

dat de aanvraag van vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de Beemster Feestweek vóór 1 maart van het lopende jaar, ingediend moet worden bij het bevoegde bestuursorgaan.

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Alsud vastgesteld d.d. 16 december 2010.

H.N.G. Brinkman, burgemeester