Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2022 Gemeente Baarn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2022 Gemeente Baarn
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCollectieve festiviteiten in Baarn in 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-27183.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-202231-12-2022Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Baarn 2022

15-03-2022

gmb-2022-125049

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten Baarn 2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten 2022 Gemeente Baarn

 

Besluit van burgemeester en wethouders van Baarn.

In gevolge artikel 3:1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn kan het college collectieve festiviteiten aanwijzen waarbij de geluidsnormen gesteld in het activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

 

Dit besluit is gepubliceerd op: 21 maart 2022.

 

Besluit.

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Activiteitenbesluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • Collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één inrichting is verbonden en waarvoor de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet gelden.

 • 2.

  Voor 2022 wordt de volgende collectieve festiviteit aangewezen:

  • a.

   Koningsdag 27 april 2022.

 • 3.

  De aanwijzing geldt voor het centrumgebied, dat wordt omsloten door de navolgende wegen (die wegen daarbij inbegrepen): Faas Eliaslaan, Kerkstraat, Dalweg, Eemnesserweg, Nieuw Baarnstraat, Prins Hendriklaan, Stationsweg en Javalaan.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2022 gemeente Baarn.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

 

Baarn, 15 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Baarn

drs. C.E. Creveld M.A. Röell

gemeentesecretaris burgemeester