Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Brasserie De Kerckhaen gemeente Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit trouwlocatie Brasserie De Kerckhaen gemeente Beemster
CiteertitelAanwijzingsbesluit trouwlocatie Brasserie De Kerckhaen gemeente Beemster
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur, organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR657128/1
  2. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2021nieuw besluit

31-08-2021

gmb-2021-326370

1554549

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Brasserie De Kerckhaen gemeente Beemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

 

gelet op artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek;

 

overwegende dat:

 

Brasserie De Kerckhaen voldoet aan het reglement burgerlijke stand Beemster 2021, artikel 3 en artikel 4.

 

B E S L U I T E N:

 

Aanwijzingsbesluit trouwlocatie Brasserie De Kerckhaen gemeente Beemster

 

  • I.

    Aan te wijzen als trouwlocatie: Brasserie De Kerckhaen, Jisperweg 57, 1464 NG WESTBEEMSTER

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 31 augustus 2021

 

Beemster,

burgemeester en wethouders van Beemster,

H.C.Heerschop

burgemeester

H.J.C. Welage

gemeentesecretaris