Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Uitstallingenbeleid Dorpsstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitstallingenbeleid Dorpsstraat
CiteertitelUitstallingenbeleid Dorpsstraat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2015nieuwe regeling

28-06-2016

Gemeenteblad 2015, 98736

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitstallingenbeleid Dorpsstraat

 

 

 • 1.

  In de bestrating van de Dorpsstraat herkent men in het midden de rijbaan en aan weerszijden van de rijbaan een voetgangersgedeelte. Op het voetgangersgedeelte dient vanaf de gevel van de winkels te allen tijde een ruimte van ten minste 1.20 meter te worden vrijgehouden voor voetgangers.

 • 2.

  Uitstallingen dienen, indien mogelijk op grond van sub 1, geplaatst te worden binnen de overgebleven ruimte tussen het voetgangersgedeelte en de rijbaan en hebben een afmeting van 1 meter in de lengte van de weg en een breedte van 0,80 meter.

 • 3.

  De uitstallingen moeten zich bevinden in een rechte lijn die direct tegen de rand van de rijbaan aan ligt.

 • 4.

  De uitstalling bevindt zich:

  • -

   niet op de afwateringen, zoals lijngoot of molgoot;

  • -

   niet voor nooduitgangen;

  • -

   niet voor de entree/deur van een winkel;

  • -

   niet binnen 1 meter van het straatmeubilair;

  • -

   niet voor poorten en doorgangen;

  • -

   niet voor de ingang van een woning

 • 5.

  In het midden van de straat dient onder alle omstandigheden een strook van 4 meter vrij te blijven bestemd voor het autoverkeer, inclusief de hulpverleningsdiensten. Wanneer dit ertoe leidt dat een uitstalling niet op 1.20 meter uit de gevel kan worden geplaatst dan moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.

 • 6.

  De maximale hoogte van uitstallingen bedraagt 2 meter met uitzondering van reclameborden waarbij de totale constructie niet hoger mag zijn dan 1,50 meter.

 • 7.

  Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.

 • 8.

  Uitstallingen mogen slechts gedurende de tijden waarop de winkel is geopend, op straat staan.

 • 9.

  De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in de winkel aangeboden waren of diensten.

 • 10.

  Uitstallingen mogen geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten.

 • 11.

  Uitstallingen mogen niet worden verankerd in de weg.

 • 12.

  Uitstallingen moeten zodanig zwaar of verzwaard zijn dat ze niet kunnen omwaaien.

 • 13.

  Uitstallingen mogen geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken.

 • 14.

  Kabels of leidingen van de winkels naar de uitstallingen zijn niet toegestaan.

 • 15.

  De bereikbaarheid van de brandkranen in het winkelgebied Dorpsstraat dient gegarandeerd te zijn.

Bovenstaande geldt niet voor daghandel zoals de bloemist of de groentehandel. Zij ontvangen een tekening waarbinnen de waren dienen te worden geplaatst.

Bij deze regels hoort een tekening waarop staat aangegeven voor welk gebied deze regels gelden en waar de uitstallingen zich moeten bevinden.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer op 28 juni 2016.