Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeente Zoetermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeente Zoetermeer
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeente Zoetermeer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-328024

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gemeente Zoetermeer

De burgemeester van de gemeente Zoetermeer:

 

gelet op artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19;

 

overwegende dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is bekendgemaakt en met ingang van 1 december 2020 in werking is getreden;

 

overwegende dat de burgemeester in artikel 58u leden 3 en 4 van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 de bevoegdheid heeft gekregen om handhavend op te treden tegen overtreding van diverse bepalingen uit deze wet;

 

overwegende dat het raadzaam is toezichthouders als bedoeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van deze bepalingen;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  Aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 alle buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam voor de gemeente Zoetermeer;

 •  

 • 2.

  Aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 de medewerkers van het cluster Bouwtoezicht en Constructie van de gemeente Zoetermeer die feitelijk belast zijn met toezicht;

 •  

 • 3.

  Met dit besluit ook aan te wijzen de buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders van andere gemeenten die – en voor zover zij – om organisatorische redenen worden ingezet voor het houden van toezicht binnen de gemeente Zoetermeer.

 •  

 • 4.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de dag van bekendmaking;

Aldus vastgesteld op 8 december 2020

Burgemeester van Zoetermeer,

Drs. M.J. Bezuijen