Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cameratoezicht in de Poortugaalstraat en omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cameratoezicht in de Poortugaalstraat en omgeving
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Poortugaalstraat en omgeving
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/129535/CVDR129535_20.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2020nieuwe regeling

23-10-2020

gmb-2020-277782

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent cameratoezicht in de Poortugaalstraat en omgeving

DE BURGEMEESTER VAN ZOETERMEER

 

OVERWEGENDE DAT

 • in verband met de handhaving van de openbare orde, op grond van artikel 2:52 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer, vaste camera’s voor bepaalde duur kunnen worden geplaatst ten behoeve van toezicht op openbare plaatsen;

 • In de Poortugaalstraat en omgeving in de wijk Oosterheem:

  • o

   er tenminste sinds 2018 sprake is van structurele overlast;

  • o

   de overlast sinds 1 januari 2019 verontrustende vormen aanneemt;

  • o

   er diverse meldingen zijn geweest van een vechtpartij, overlast van jongeren, geluidsoverlast, vernielingen, ruzies, mishandelingen en diefstal;

  • o

   een deel van de in beeld gebrachte jongeren tot de geprioriteerde jeugdgroepen behoort;

  • o

   een aantal jongeren weigert naar de Jongeren Ontmoetingsplek te gaan;

  • o

   waarschuwingen, ook gezonden naar een aantal ouders, geen effect hebben gehad;

 

BESLUIT

Om op basis van artikel 2:52 van de Algemene plaatselijke verordening Zoetermeer vast cameratoezicht toe te passen voor het gebied dat wordt begrensd door de volgende straten, alsmede deze straten zelf:

 

 • Aletta Jacobslaan;

 • Roxenissestraat;

 • Piershilstraat;

 • Poortugaalstraat;

 • Ruivenstraat;

 • Heemkade.

 • Rockanjestraat;

 • Rhoonstraat;

De bijlage bij dit besluit bevat een kaart met de gebiedsaanduiding. Deze kaart is onverbrekelijk verbonden met dit besluit. Dit besluit treedt de dag na de bekendmaking ervan in werking.

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kan op grond het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Daarvoor is vereist dat een bezwaarschrift tegen het besluit is ingediend en dat er een spoedeisend belang is bij het treffen van die voorziening.

 

Zoetermeer, 23 oktober 2020,

De burgemeester van Zoetermeer,

M.J. Bezuijen

Bijlage Kaart met gebiedsaanduiding Poortugaalstraat en omgeving