Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de tijdelijke vervanging van de algemeen directeur (Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de tijdelijke vervanging van de algemeen directeur (Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020)
CiteertitelTijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tijdelijke vervangingsregeling is geldig van 13 juli 2020 tot en met 24 juli 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR608689/CVDR608689_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2020nieuwe regeling

10-07-2020

bgr-2020-750

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de tijdelijke vervanging van de algemeen directeur (Tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020)

Het dagelijks bestuur van Laborijn,

 

Gelet op artikel 37, derde lid van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om in afwijking van de vervangingsregeling zoals verwoord in het organisatiebesluit laborijn 2017 een tijdelijke vervangingsregeling te treffen voor de afwezigheid van de algemeen directeur Laborijn in de periode van 13 juli 2020 tot en met 24 juli 2020.

Artikel 1  

Bij afwezigheid van de algemeen directeur Laborijn wordt in zijn plaatsvervanging voorzien door de manager ontwikkelen naar werk.

Artikel 2  

Dit besluit wordt gepubliceerd in het blad gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3  

Deze tijdelijke vervangingsregeling is geldig van 13 juli 2020 tot en met 24 juli 2020.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als tijdelijke vervangingsregeling algemeen directeur Laborijn 2020.

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum nadat deze is bekendgemaakt, met dien verstande dat de inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan 13 juli 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van Laborijn van 10 juli 2020.

de secretaris,

J-H. Janssen

de voorzitter,

drs. E.J. Huizinga MBA