Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoetermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het Geactualiseerd Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoetermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het Geactualiseerd Inkoop- en aanbestedingsbeleid
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageInkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. januari 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. 19 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2020nieuwe regeling

28-06-2020

gmb-2020-140524

0637588177

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent het Geactualiseerd Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Zaaknummer: 0637588177

 

Het college heeft op 18 februari 2020 de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in concept vastgesteld en besloten deze voor inspraak vrij te geven. Er zijn geen reacties binnengekomen naar aanleiding van de inspraak-/ samenspraakprocedure.

 

De actualisatie heeft betrekking op gewijzigde percentages ten aanzien van Social Return On Investment (SROI) op basis van praktijkervaringen. Daarnaast wordt het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid aangevuld met onderstaande onderwerpen zodat de inkoopfunctie binnen de gemeente Zoetermeer professioneler wordt:

 • -

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;

 • -

  het minimale ambitieniveau van de gemeente Zoetermeer ten aanzien van duurzaamheid;

 • -

  een procedure voor concessies onder de Europese aanbestedingsdrempel;

 • -

  een procedure voor sociale en specifieke diensten boven de € 750.000,-;

 • -

  regels ten aanzien van contractregistratie en –beheer.   

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft op 26 mei 2020 besloten:

 

 • 1.

  Het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. januari 2020 definitief vast te stellen;

 • 2.

  Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid d.d. 19 januari 2017 in te trekken; 

 • 3.

  Het eindverslag samenspraak actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen; 

 • 4.

  De raadsmemo Geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen en ter kennisname naar de Raad te sturen.

   

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Ondertekening, Zoetermeer 28 mei 2020

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

J.P.J. Lokker