Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Noodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF
CiteertitelNoodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCoronavirus
Externe bijlageAanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening Coro

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4 van de Noodverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-202003-04-2020Noodverordening

16-03-2020

gmb-2020-73678

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF

De Burgemeester van Harlingen maakt bekend dat de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân, Mr. S. van Haersma Buma, op 16 maart 2020 de Noodverordening Covid-19 VRF heeft vastgesteld. Tevens is door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân het aanwijzingsbesluit Noodverordening CORONAVIRUS VRF genomen. De verordening en het aanwijzingsbesluit kunnen bekeken worden via de gemeentelijke website www.harlingen.nl.

 

De verordening voorziet in voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. In de verordening is een verbod opgenomen om openbare samenkomsten, vermakelijkheden (evenementen), publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen. Tevens is het verboden diverse inrichtingen geopend te houden zoals bijvoorbeeld horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs.

 

In het aanwijzingsbesluit zijn de ambtenaren aangewezen die aanwijzingen ter handhaving van de noodverordening kunnen geven, welke aanwijzingen stipt en onmiddellijk dienen te worden opgevolgd. De verordening en het aanwijzingsbesluit treden onmiddellijk na de bekendmaking op de website van de veiligheidsregio Fryslân en/of overheid.nl in werking. Tegen deze besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Harlingen, 20 maart 2020

Burgemeester voornoemd,

W.R. Sluiter, burgemeester