Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Aanpassen OZB percentages 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassen OZB percentages 2020
CiteertitelAanpassen OZB percentages 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpOZB percentages 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 220 tot en met 220h

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-202001-01-202031-12-2020actualisatie

22-01-2020

gmb-2020-21162

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassen OZB percentages 2020

 

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp: Aanpassen ozb percentages 2020

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019.

 

Besluit

De vastgestelde ozb percentages 2020 te verlagen en als volgt vast te stellen:

  • Woning eigenaar: 0,1238%

  • Niet-woning eigenaar: 0,3046%

  • Niet-woning gebruiker: 0,2388%

Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 22 januari 2020.

, de voorzitter

, de raadsgriffier